IniciActualitat › L'ACM planteja el repte de l'acoll...

L'ACM planteja el repte de l'acollida a la jornada 'La inclusió del jovent que emigra sol. Una oportunitat de país'

25 gener de 2019

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) ha participat aquest divendres a la jornada “La inclusió del jovent que emigra sol. Una oportunitat pel país”, que ha tingut lloc a l'Espai BITal de l'Hospitalet de Llobregat i estava organitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La tècnica Sònia Oriola ha participat a la taula rodona amb entitats del tercer sector sobre els reptes del fenomen. Segons l'ACM, un dels reptes principals és l’acollida però l’altre, i molt important, és acompanyar l'emancipació i integració dels joves migrants sols en la comunitat. També s'ha plantejat que des dels municipis es viu amb incertesa, sobretot, per la manca d’informació i coordinació. I en aquest sentit, s'ha destacat que, malgrat som conscients de l’emergència del fenomen, s’han obert centres sense tenir en compte el territori ni la comunitat i això "ha creat incertesa i certa desconfiança".

Al mateix temps, s'ha deixat clar des de l'ACM que a poc a poc s'han anat creat aliances i s'ha coordinat millor el treball entre els agents implicats. Es calcula que el 2018 a Catalunya van arribar 3.659 nois i noies, una xifra que multiplica per 2,5 les arribades del 2017. També s'han creat 2.556 places en 158 centres diferents.

Durant la taula rodona s'ha constatat que calen més recursos, garantir un sistema de protecció de menors, l'acompanyament en l'emancipació i tenir en compte l'impacte en els municipis. Així des de l'ACM s'ha explicat que és necessari protocol·litzar, amb els agents implicats, la comunicació de l’arribada d’aquests menors per evitar la descoordinació i el desconeixement; millorar la coordinació entre els ens locals i les entitats que gestionen l’acollida i la protecció dels joves migrants sols per ajudar a la integració d’aquests menors; elaborar un pla per a la formació específica dels tècnics; recursos per a la seva integració social i l’acompanyament en el trànsit cap a la vida adulta.

I per últim i no menys important, reclamar que l’Estat exerceixi amb diligència les seves competències: en la relació i en les mesures amb els països d’origen, millorar la informació, distribució territorial equitativa i consensuant els criteris de distribució de recursos.

Estratègia catalana per a l'acollida i inclusió

Durant la jornada s'ha presentat l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols, que vol repensar el sistema i millorar l’atenció que es presta a aquests joves. És fruit de l’experiència d’aquest any i mig i de la necessitat d’analitzar la situació, amb un fluxos d’arribades sense precedents, i construir de forma conjunta amb la resta d’agents institucionals i socials, la via compartida per millorar l’acollida dels joves emigrats i la seva inclusió social.

L’Estratègia preveu tot un seguit d’accions concretes a implementar i que s’uniran a les que ja s’han posat en marxa en el darrer any i mig. Així, entre les novetats que es començaran a implementar properament hi ha la creació d’un centre d’atenció immediata, que serà de caràcter no residencial i que proporcionarà una primera atenció als nois i noies que arriben a Catalunya. Oferirà atenció immediata durant els processos d’identificació i evitarà esperes com les que s’han produït en alguns moments puntuals en dependències policials i judicials. Així mateix, agilitzarà i ordenarà els circuits de rebuda i atenció. A més, amb la creació d’aquest servei es garanteix que el primer contacte sigui per part de professionals de l’àmbit social prioritzant així una intervenció educativa des de l’inici.

L’Estratègia també incorpora tot un seguit d’actuacions adreçades a millorar el suport als ens locals i comarcals. En aquest sentit, s’elaboraran protocols territorials de detecció, comunicació i seguiment dels casos i es crearan comissions gestores de casos individuals al municipis. També es realitzaran protocols d’obertura de recursos amb els municipis i les entitats del sector i, per abordar casos de joves emigrats amb dinàmiques de carrer, es donarà suport a la detecció i el treball en medi obert, potenciant els equips d’educadors de carrer.