IniciActualitat › L'Ajuntament de Tona adquireix el siste...

L'Ajuntament de Tona adquireix el sistema de vídeoactes

17 maig de 2017

L’Ajuntament de Tona s’ha adherit al nou acord marc de subministrament de sistemes de vídeoactes i transmissió de plens, que ofereix la Central de Compres de l’ACM. Amb aquest sistema podrà gravar les sessions plenàries, gestionar els arxius i signar de forma digital les actes. Al mateix temps, li permet adquirir accessoris per millorar l'enregistrament i emmagatzematge de les dades.

L’acord marc va entrar en vigor a inicis del mes desembre de 2016 i ofereix l'adquisició en les modalitats de compra i arrendament.

Cal destacar que Tona també adquireix i es beneficia de condicions avantatjoses en relació a altres productes i serveis de la Central de Comrpes. Així, és un dels 148 ens locals que compren paper mitjançat l’acord marc. També contracta les assegurances de defensa jurídica, responsabilitat de càrrecs electes, responsabilitat civil i patrimonial, accidents, vida, danys a edificis.