IniciActualitat › Barcelona acull la darrera jornada per anali...

Barcelona acull la darrera jornada per analitzar l'impacte de la Llei de Contractes entre els ens locals

04 desembre de 2018

L'auditori de la seu del Banc Sabadell a Barcelona ha acollit aquest dimarts la quarta i última sessió de les jornades que l'ACM ha organitzat per analitzar la implementació de la Llei de Contractes en les administracions locals. Una vuitantena de persones, majoritàriament tècnics de contractació o de les unitats de compres dels ens locals, han participat a la sessió. L'objectiu era analitzar com s'està aplicant la nova Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que va entrar en vigor fa una mica més de mig any.

La sessió s'estructurava en tres blocs temàtics, i amb dos ponents que contraposaven el seu punt de vista durant una hora. El primer ha tractat la gestió dels contractes menors i les tipologies dels procediments simplificats. El tècnic dels Serveis Jurídics de l'ACM, Àlex Tarroja, Berta Gratacós de l'Ajuntament de Girona i Rubén Guimerà responsable de compres de Barcelona Serveis Municipals (BSM), empresa de l'Ajuntament de Barcelona que gestiona el zoo, zona verda, anella olímpica o aparcaments entre d'altres, han exposat les limitacions en les restriccions temporals d'adjudicació als contractistes dels contractes menors, majoritaris quantitativament a tots els ens locals, i com resoldre administrativament els nous expedients simplificats que la llei preveu com a nous.

Regina Pauné de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i Jordi Voltas, cap de compres i patrimoni de l’Ajuntament de Reus, han aprofundit en la selecció dels criteris d'adjudicació de les licitacions, tenint en compte criteris de valoració respecte la qualitat, i també la introducció de clàusules socials i ambientals dins la contractació, una de les obligacions que des de la directiva de contractació de la Unió Europea es pretén aconseguir amb la contractació dels poders públics. Finalment, hi va hagut un apartat dedicat a la contractació electrònica amb Llum Bruno, secretària general del Consell Comarcal del Bages, i Verònica Arasa, tècnica de secretaria de l'Ajuntament d'Amposta, incidint en els aspectes tècnics de la nova eina del sobre digital per presentar les proposicions, i la seva implementació pràctica, així com l'aprenentatge de les unitats administratives que realitzen la contractació administrativa. També hi ha participat la tècnica Jordina Moltó dels serveis de contractació de l'ACM, que ha destacat l'estalvi de temps i diners que ofereix la contractació electrònica.

Aquestes sessions també serveixen per mantenir un interacció i coordinació entre responsables de la gestió de contractes de l'administració local.