IniciActualitat › Es presenta el nou model de gestió de la xa...

Es presenta el nou model de gestió de la xarxa viària catalana

17 juliol de 2017
El representant de l’ACM i alcalde de Sant Quintí de Mediona, Pol Pagès, ha assistit aquest matí a la presentació del nou model de gestió de la xarxa viària catalana basat en el model de la vinyeta, que permetrà aixecar totes les barreres de peatge a Catalunya a partir de gener de 2019. 
 
Amb aquest model s’alliberaran més de 300 milions d’euros a l’any de recursos pressupostaris que es podran invertir en la millora del transport públic, la xarxa viària i a la renovació del parc de vehicles. A partir d’aquesta proposta, i de les aportacions del Grup de Peatges, format per representants del Govern, les administracions locals (ACM i entitats municipalistes), concessionàries, entitats civils i grups parlamentaris, la previsió és tramitar la llei durant l’any 2018 perquè entri en vigor l’1 de gener de 2019.
 
Amb la vinyeta, el Departament de Territori i Sostenibilitat pretén implementar un nou model de mobilitat intel·ligent, just i ambientalment i econòmicament sostenible a través d’un sistema que ja funciona a bona part d’Europa, tant per a vehicles lleugers com per a pesants. La vinyeta catalana és una tarifa plana anual per a tots els vehicles, que podran utilitzar totes les vies d’altes prestacions, amb una clàusula d’excepcionalitat per a aquells que circulen poc. Amb aquest nou sistema s’acabarà amb els actuals greuges entre territoris que paguen més que altres, entre corredors amb vies de peatge i d’altres sense i amb preus per quilòmetre diferent.
 
Pel que fa a la tarifa, el Govern treballa amb una forquilla que va dels 40 als 110 euros, que són els preus que s’apliquen als diferents països europeus que ja tenen aquest model. Per als vehicles de pas, es planteja una vinyeta que es podrà adquirir per setmanes, mesos o també anual. Actualment, vuit països europeus disposen de vinyeta per temps en vehicles lleugers. Són Àustria, Suïssa, Eslovàquia, Txèquia, Eslovènia, Hongria, Romania i Bulgària. N’hi ha nou que l’apliquen a vehicles pesants (Regne Unit, Dinamarca, Holanda, Suècia, Luxemburg, Bulgària, Romania, Letònia i Lituània). Alemanya té previst implantar una vinyeta per temps als vehicles lleugers.
 
Millora del transport públic i renovació dels vehicles
 
L’objectiu de la vinyeta catalana és aconseguir un model únic i harmònic i alliberar més de 300 milions d’euros l’any de recursos pressupostaris que actualment es destinen a pagar peatges a l’ombra (uns 200 milions), a manteniment de carreteres (70 milions) i a bonificacions de peatges (45 milions).
 
Aquests diners s’invertirien en la millora del transport públic, tant dels serveis com de la pròpia xarxa; a millorar i modernitzar la xarxa viària per fer-ne una gestió integral, millorar-ne la seguretat, digitalitzar-la, resoldre els principals colls d’ampolla i millorar camins i accessos a nuclis; i a l’ambientalització del parc de vehicles, amb ajuts per a l’adquisició de cotxes i camions de baixes emissions i elèctrics, així com per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega.
 
El 59% de les vies ràpides són de peatge
 
A Catalunya hi ha 1.719 quilòmetres de vies d’altes prestacions dels quals 676 (39%) són de peatge explícit; 346 (20%) són de peatge a l’ombra, i 697 (41%) són vies no concessionades. Gairebé la meitat de la xarxa (46%) és de titularitat de la Generalitat. L’altre 54% és de l’Estat.
Règim de gestió    
  longitud %
Vies de peatge explícit 676 39%
Vies de peatge a l'ombra 346 20%
Vies no concessionades 697 41%
Total 1.719 100%

Pel que fa a les concessions, entre finals de 2019 i mitjans de 2021 finalitzen les concessions de les principals vies de peatge explícit de Catalunya:

Final de les concessions de les autopistes
31 de desembre de 2019:
  • AP-7. Vila-seca – Castelló 
31 d'agost de 2021:
  •  AP-7. Vila-seca – Frontera francesa 
  • AP-2. El Vendrell-Saragossa
  • C-32. Maresme
  • C-33. Barcelona – Montmeló (peatge de La Llagosta)
Any 2037:
  • Túnel del Cadí
  • Túnel de Vallvidrera
Any 2039:
  • C-32. Autopista Pau Casals
  • C-16. Sant Cugat-Terrassa-Manresa