IniciActualitat › Jornada sobre la digitalització del procedi...

Jornada sobre la digitalització del procediment administratiu en els ens locals

14 setembre de 2017

L'ACM ha acollit una jornada sobre la digitalització del procediment administratiu en els ens locals adreçada als responsables d’administració electrònica, de serveis digitals, de la tramitació administrativa, personal al servei de l’administració local i electes locals. L’Administració digital és una eina de transparència i de retiment de comptes de les Administracions Públiques al conjunt de la ciutadania, i alhora suposa tot un repte per als ens locals, especialment, per als que compten amb recursos humans i materials més escassos. Bona part de les dificultats es plantegen a l’hora de ponderar l’interès públic en la transparència de l’actuació administrativa, i els interessos públics o privats protegits pels seus límits, entre els quals, la protecció de dades personals.

En la jornada d'avui, inaugurada a càrrec del Secretari Genera de l'ACM, Marc Pifarré. s'ha aprofundit en la digitalització del procediment administratiu local en les seves diverses fases, i en concret, en la notificació electrònica, i en la sistematització dels criteris establerts per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació a l’aplicació de les limitacions a la protecció de les dades personals. La direcció de la jornada ha anat a càrrec del Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administraiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín (URV) i també ha comptat amb la participació de diversos experts com el Dr. Agustí Cerrillo i Martínez, catedràtic de dret administratiu (UOC), la Dra. Susana Eva Franco Escobar, professora lectora de dret administratiu, Universitat de La Laguna, el Sr. Mario Alguacil Sanz, director Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, la Dra. María Estrella Gutiérrez David, professora agregada de dret administratiu, Universitat Rey Juan Carlos i finalment la jornada ha conclòs amb una taula rodana amb el Dr. Enric Brull i Alabart, director de l’Àrea de Coneixement i Qualitat, Diputació de Tarragona i professor associat de gestió d’empreses, URV, el Sr. Roger Cots i Valverde, secretari general, Ajuntament de Gavà, la Sra. Maria Ascensión Moro Cordero,cap, Unitat de gestió del Coneixement i Qualitat, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, la Sra. Sandra González Aguilera, tècnica d’administració electrònica, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, moderada pel Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín (URV).