IniciActualitat › L’ACM debat si la nova legislació contrac...

L’ACM debat si la nova legislació contractual és una nova era per al sector públic local

29 novembre de 2017

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques ha posat en marxa aquest matí una jornada d’estudi sota el títol 'L’harmonització europea de la legislació contractual. Una nova era per al sector públic local?'.

“En els darrers anys l’àmbit de la contractació pública ha esdevingut un dels pilars fonamentals dels ens locals. Per això cal que la considerem com a estratègica i que compti amb més recursos”, ha explicat el cap del gabinet d’estudis de l’ACM, Carles Bassaganya, davant de 200 persones en el marc de la inauguració de la jornada.

El Dr. Josep Ramón Fuentes ha dit que la jornada és interessant perquè s’hi combina el món acadèmic i el local. Aquesta combinació permetrà poder resoldre dubtes i preguntes dels assistents.

La llei de Contractes del Sector Públic està a punt de ser aprovada definitivament. Aquest nou text incorpora al nostre ordenament jurídic les previsions de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’adjudicació de contractes de concessió.

Al llarg dels dos dies passaran ponents experts en la matèria. Us detalem algunes idees:

 Dr Miguel Angel bernal Blay, director general de contractació, patrimoni i organització del Govern d’Aragó: “La Comissió Europea ja ha dit i escrit que hi ha una sobreregulació de la contractació, i que això pot tenir conseqüències amb els operadors econòmics. La nova #LCSP no ajuda precisament a reduir aquesta sobreregulació”.

Ignacio Martínez secretari general de l'Ajuntament Almassora, Castelló, va explicar l’experiència pràctica en el procediment de contractació del funcionament electrònic. "La nova #LCSP podia haver estat i tenir una major aposta pel procediment electrònic, una certa possibilitat perduda".

Marcel·lí Pons, secretari  general de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va exposar els canvis que suposa en la Llei de Contractes del Sector Públic la introducció de les clàusules socials, ambientals. "A partir del març de 2018 serà obligatori un informe d’avaluació de la introducció d’aquestes clàusules en l’expedient de contractació", va dir.

Francisco Hernández, catedràtic de la Universidad de la Llacuna va tancar el primer dia, exposant que el contracte de gestió de serveis públics està “tocat de mort” en la nova Llei, a causa d’haver-se consolidat la interpretació del risc i ventura respecte el risc operacional.