IniciActualitat › L’ACM signa el protocol per a l’Impuls d...

L’ACM signa el protocol per a l’Impuls de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària

04 març de 2019

L’ACM ha signat el protocol conjuntament amb la Generalitat, mitjançant el Departament de la Presidència, la Federació de Municipis i l’Associació Iniciativa per a la Reforma Horària Ara és l’Hora en el qual es manifesta que “existeix la necessitat de treballar per tal de superar la desorganització dels horaris a Catalunya amb l’objectiu d’equiparar-los  al conjunt de països de la Unió Europea, i gaudir d’uns horaris més racionals i saludables” fent especial incidència en la necessitat que “ les administracions locals tenen un paper cabdal en la concreció de polítiques d’igualtat per a la ciutadania per aconseguir una major conciliació de la vida laboral, personal i familiar; en l’increment del temps per al descans, en afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la societat civil i en la gestió dels afers públics”. Aquest protocol pretén promoure la racionalització dels horaris a Catalunya a través de les ciutats i pobles com a elements d’acceleració de la Reforma Horària i s’han pactat diverses línies d’actuació, tals com “Promoure l’assessorament, per part de l’Oficina per a la Reforma Horària, fomentar el debat sobre la racionalització dels horaris, fomentar l’intercanvi d’experiències i promoure el desenvolupament de pactes del temps a nivell local”.

Totes les parts signants han adquirit “el compromís institucional de concretar totes aquelles accions derivades del Pacte per a la Reforma Horària en relació als compromisos que afecten als municipis i fer-ne els seguiment a través d’una Comissió de seguiment” i concretament l’ACM s’ha comprès a “dinamitzar el conjunt d’accions per tal de promoure la racionalització dels horaris en el terreny municipal en totes aquelles actuacions concretes que s’acordin”.

En aquest sentit el President de l’ACM, David Saldoni, ha expressat que “aquest protocol significa un impuls perquè preguem tots plegats un compromís que hem de fer un molt millor ús del temps. Ens implica a tots plegats, a les administracions i també a les escoles i a les empreses” així com també ha destacat que “el nostre dia a dia el podem fer d’una forma molt més racional, a aprofitar millor el temps i a gaudir-lo i també per fer una gestió del temps més productiva”.