IniciActualitat › L’ACM signa un conveni amb l’Associació...

L’ACM signa un conveni amb l’Associació mediterrània de pèrits de les TIC

14 novembre de 2017

El president de l’ACM, Miquel Buch i el president de l’Associació mediterrània de pèrits de les TIC, Josep Jover,  han signat un conveni de col·laboració per compartir projectes i iniciatives en l’àmbit de la tecnologia, les telecomunicacions, la seguretat i la ciberseguretat a fi d'impulsar l'accés als avantatges de la societat de la informació i les tecnologies de la informació i la comunicació segura per a la ciutadania, i alhora fomentar la innovació, competitivitat i desenvolupament econòmic.

L’economia digital creix a un ritme de set vegades més ràpid que la resta de sectors de l’economia, la Unió Europea ha definit una agenda digital europea amb l'objectiu d'ajudar Administracions, ciutadans i empreses a treure el màxim profit de les tecnologies de la informació, per tal d'aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu. Aquesta estratègia es desenvolupa en un conjunt d'objectius, pilars, iniciatives i programes, com l'Horitzó 2020, en diferents programes de recerca, desenvolupament, innovació, experimentació i foment de la competitivitat. Al mateix temps, conceptes com ara ciberseguretat o «infraestructura crítica» han arribat per quedar-se i modelar totes les accions tecnològiques de les administracions publiques.

Actualment els ajuntaments de Catalunya mereixen i necessiten tota l’ajuda possible per al desenvolupament dels seus plans per identificar oportunitats estratègiques. Per aquest motiu, el conveni permetrà la coordinació i l’intercanvi d’informació en les matèries de la tecnologia, les telecomunicacions, la seguretat, la ciberseguretat i les infraestructures crítiques. Aquesta coordinació es materialitza molt especialment en un equip de pèrits de resposta ràpida a càrrec d’ASPERTIC i a disposició de l’ajuntament afectat per un problema de tecnologia, les telecomunicacions, la seguretat, la ciberseguretat i infraestructures crítiques. 

ASPERTIC és una associació professional sense ànim de lucre que aplega pèrits tecnològics, formats per actuar davant els tribunals. Contempla la representació dels interessos genèrics dels associats davant de les instàncies polítiques i administratives, i assessorar-los jurídicament; el foment i la defensa de la professió de Taxador i Pèrit informàtic judicial; El foment i la defensa de la llengua i la cultura catalanes; La promoció i l’elaboració d’estudis sobre problemes i qüestions de tecnologia i Dret i la  difusió  del  coneixement  de  les  noves tecnologies a les institucions, encoratjant la participació dels ciutadans.