IniciActualitat › Posem en marxa l'acord marc de subminis...

Posem en marxa l'acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors a través de la Central de Compres

11 octubre de 2017

Des d’avui i per un termini de 24 mesos, la Central de Compres de l’ACM posa a disposició el servei de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació dels mateixos. Aquest acord té per objectiu oferir solucions als ens locals en el seu propòsit d’establir nous espais cardioprotegits i ampliar els existents.

L’Acord marc diferencia entre el subministrament de DEAs amb o sense instal·lació i amb la possibilitat d’adquirir-ho en modalitat de compra o arrendament. La modalitat amb instal·lació està pensada pels DEAs ubicats a l’exterior i es materialitza amb l’allotjament del DEA dins una cabina ancorada a una paret.

En previsió de donar servei als ens locals que volen contractar-ne el manteniment o bé aprofundir en la formació i difusió, s’ha inclòs també un lot exclusivament de manteniment dels aparells i un altre per a la realització d’accions formatives i de sensibilització en l´ús dels DEAs. L’acord marc també ha fixat els preus dels recanvis dels DEAs facilitant la previsió dels costos de funcionament d’aquests aparells al llarg de la seva vida útil.  

L’adjudicació de l’acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors i els serveis associats de manteniment i formació s’ha realitzat en modalitat de selecció. D’aquesta selecció n’han resultat 7 empreses adjudicatàries d’un o més dels sis lots licitats. 

Per contractar aquests serveis o per qualsevol altre que ofereix l’ACM, cal estar adherit al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM (CCDL). Per a qualsevol consulta podeu contactar amb el servei de compres de l’ACM al telèfon 93 496 16 16 o mitjançant correu electrònic a centraldecompres@acm.cat.