IniciActualitat › Propera assegurança col·lectiva d'ass...

Propera assegurança col·lectiva d'assistència sanitària per al personal dels ens locals

10 maig de 2018

El servei de pòlisses d’assegurances de l’ACM s’ha prorrogat i està previst ampliar-lo amb el servei d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària del personal al servei dels ens locals de Catalunya. Actualment, s’estan elaborant els plecs de l’acord marc del servei d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària i es preveu tenir la pòlissa a disposició dels ens locals de Catalunya durant aquest any 2018.

Per altra banda, segueixen a disposició les sis pòlisses que des de l’any 2016 s’ofereixen als ens locals a través de l’ACM. Aquest any 2018 les pòlisses de danys a edificis i instal·lacions i la de responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’administració han canviat d’adjudicatari. En el cas de la pòlissa de responsabilitat dels càrrecs electes, SegurCaixa ha cedit el contracte a AIG Europe LIMITED qui ofereix la pòlissa en les mateixes condicions.

PÒLISSES i MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES

ADJUDICATÀRI

Danys a edificis i instal·lacions

Cobreix els edificis i el patrimoni municipal

Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros

Vida

Cobreix la defunció i/o invalidesa per qualsevol causa, tant accidental com natural

Vidacaixa S.A.

de Seguros y Reaseguros

Accidents

Cobreix la defunció i/o invalidesa per causa accidental

Zurich Insurance PLC, Sucursal en España

Responsabilitat Civil i Patrimonial

Cobreix l’ajuntament davant reclamacions de tercers, tant indemnització com defensa

Zurich Insurance PLC, Sucursal en España

Responsabilitat dels càrrecs electes

Cobreix la responsabilitat personal tant dels electes com dels funcionaris i laborals

AIG Europe Limited

Sucursal en España

Defensa jurídica i reclamació de danys

Cobreix per a la reclamació dels danys a que estan sotmesos els bens municipals.

Arag SE,

Sucursal en España

Mediació d’assegurances

Assessorament especialitzat, contractació i tramitació de sinistres.

Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de seguros

 

Pel que fa al lot 1 de danys a edificis i instal·lacions s’ha fet una nova licitació (expedient 2017.06), essent Catalana Occidente l’empresa adjudicatària. L’empresa que té adjudicat el contracte de mediació, Ferrer&Ojeda, s’està posant en contacte amb tots els ens locals que tenen contractada aquesta pòlissa per tal d’informar-los sobre aquestes novetats.

Arrel d’aquests canvis i de la entrada en vigor de la nova llei de contractes, ens plau facilitar-vos el nou model d’adhesió a l’acord marc d’assegurances on es contemplen els tres expedients: servei de mediació, pòlisses d’assegurances i danys a edificis i instal·lacions: MODEL ADHESIÓ

Cal recordar que la renovació anual de pòlisses cal fer-la amb antelació suficient i tant l’ACM com Ferrer & Ojeda, com empresa adjudicatària del servei de mediació, restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.  

 

Localització