Benestar Social

El seu principal objectiu és analitzar i detectar les diferents necessiatats que tenen els departaments de Serveis Socials als diferents ajuntaments catalans. 

 

 

 

7 setembre 2017 - Assemblea Comissió Benestar Social i Participació

Lloc: Seu ACM (C/València, 231, 5a planta) - Barcelona

Hora: 10h

Programa

    REPRESENTANTS
NOM COMISSIÓ CREACIÓ TITULARS SUPLENTS
Comissió de seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania 02/02/2018 Sònia Oriola           
Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC   Isidre Sierra David Font Àngels Chacón      
Comissió de seguiment del conveni DGAIA - ACM - FMC   David Saldoni          
Comissió de seguiment del Pacte Nacional per a la Immigració   Estefania Rufach     Joaquim Sangrà    
Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya 13/11/2013 Sergi Miquel i Valentí          
Comissió d'Immigració del SOC   Àngels Chacón          
Comissió Executiva del Consell Assessor del Poble Gitano   Ana Algueró          
Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials   David Saldoni Anna Vives Susanna Pellicer      
Comissió Interinstitucional de Polítiques de Joventut   Ferran Estruch          
Comissió Interinstitucional d'Igualtat de Gènere   Sandra Suárez     Sònia Oriola     
Comissió Mixta entre l'Institut Català de les Dones i les Entitats Municipalistes   Estefania Rufach Laia Sala Sandra Suárez      
Comissió Mixta Paritària Generalitat-Ens Locals en matèria immigració, apatrìdia, protecció internacional, retorn   Estefania Rufach Sònia Oriola        
Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista   Estefania Rufach          
Comissió Permanent de la Taula de Ciutadania i Immigració   Estefania Rufach     Joaquim Sangrà    
Comissió Permanent del Consell General de Serveis Socials    David Saldoni          
Comissió seguiment conveni Compartint Taula   Amanda Padullés          
Comissió Tècnica Assessora de la XCSIJ   Xavier Catarineu          
Comissió tècnica de la Comissió de seguiment del conveni ACM-FMC-DGAIA   Montse Rossinés Cari Castillo Sònia Oriola       
Comissió tècnica de la Llei 14/2010   Àngles Granados     Isabel Vallès    
Comissió Tècnica del Programa d'Impuls del CNIAC   Sònia Oriola           
Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)   Montse Vilà Antoni Garcia Raül Grangé      
Comitè de seguiment de Pobresa i Inclusió Social 20/09/2012 David Saldoni Ester Sarquella Montse Rossinés Sònia Oriola     
Comitè de Seguiment del Programa Operatiu 2007ES052PO007 de Catalunya   Àngels Chacón          
Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya   Vanesa Català  Sònia Oriola        
Comitè Operatiu d'Ajut als Refugiats de Catalunya i grups de treball   Joaquim Sangrà Esther Asensi Sònia Oriola       
Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades 28/02/2017 David Saldoni     Sònia Oriola     
Consell de Direcció del SOC    Isidre Sierra David Font Estanis Vayreda Lluís Amat Josep Mª Canudes Ismael Álvarez
Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) 25/11/2014 Marta Canas     David Saldoni    
Consell de la Gent Gran de Catalunya   Magalí Miracle     Carmen Giró    
Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya   Meritxell Lluís          
Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya   Sònia Oriola           
Consell per a la promoció d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques   Josep Mª Llop     David Saldoni    
Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya   Ferran Estruch     Laia Sala    
Contracte Programa Ens Locals   Montse Rossinés Sònia Oriola        
Definició del fenomen i dels indicadors pobresa energètica 26/01/2017            
Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme 26/06/2017 David Saldoni          
Grup de treball Captació de recursos de la Taula gestió excedents alimentaris   Montserrat Vilella Xavier Farrés   Teia Fábrega Alfons Molons  
Grup de treball de transport adaptat 17/02/2012 Cari Castillo Sònia Oriola Montse Rossinés      
Grup de treball del Comitè de Seguiment de l'RMI 01/03/2012 Montse Vilà Susanna Pellicer        
Grup de treball Distribució d'aliments de la Taula gestió excedents alimentaris   Sònia Oriola           
Grup de treball elaboració decret regulador equips EAIA i EVAMI   Sònia Oriola           
Grup de treball elaboració del Model de Serveis Socials Bàsics   Montse Rossinés Sònia Oriola        
Grup de Treball Estratègia de Prevenció i Abordatge Integral de la pobresa energètica 17/01/2017            
Grup de treball Fons de l'UE de la Taula gestió excedents alimentaris   Carles Sucarrats Alfons Molons   Cari Castillo Sònia Oriola   
Grup de treball Implementació del Model de Serveis Socials Bàsics   Montse Rossinés Sònia Oriola        
Grup de treball Món Local Immigració              
Grup tècnic del procés de concertació social RECFP 20/01/2017 Rafael de Yzaguirre          
Model SIS   Montse Rossinés Sònia Oriola        
Observatori Català de la Família   Sònia Oriola           
Pla Integral del Poble Gitano   Ana Algueró          
Pla treball fenomen TEH (tracta d'éssers humans) 13/07/2010 Montse Gatell          
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya 22/01/2014 Cari Castillo Teia Fábrega Sònia Oriola       
Ple del Consell Assessor del Poble Gitano a Catalunya   Ana Algueró          
Ple del Consell General de Serveis Socials   David Saldoni Carme Riera Anna Vives Montse Vilà Ana Algueró Susanna Pellicer
Plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya   Estefania Rufach     Sandra Suárez    
Recerca de bones pràctiques i actuacions proosables. Pobresa energètica 26/01/2017            
Redacció protocol ús espais esportius públics en Centres Oberts   Sònia Oriola           
Taula d’atenció integral dels menors estrangers sense referents familiar 23/11/2017 Sònia Oriola  Estefania Rufach        
Grup de treball de l'estratègia de prevenció i abordatge integral de la pobresa energètica    David Saldoni Sònia Oriola        
Taula de Coordinació Local 21/12/2011 David Saldoni          
Taula per a la gestió d'excedents alimentaris 10/07/2012 David Saldoni          
Comissió d'Habitatge i Assitència per a situacions d'emergència social. Pirineu   Dolors Farràs     Rosa Fumàs    
Comissió d'Habitatge i Assitència per a situacions d'emergència social. Girona   Carme Sans     Teia Fàbrgea    
Comissió d'Habitatge i Assitència per a situacions d'emergència social. Barcelona   Laura Fusté     Joaquim Sangrà    
Comissió d'Habitatge i Assitència per a situacions d'emergència social. Terres de l'Ebre   Assumpta Reixach     Mila Garriga    
Comissió d'Habitatge i Assitència per a situacions d'emergència social. Lleida   Eva Millan     Sònia Oriola    
Taula d'Emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica   David Saldoni     Sònia Oriola    
Grup de Vulnerabilitat 012   Sònia Oriola           
Comissió Seguiment acords Resolució 17/XI   David Saldoni          
II Congrés de Pobresa Energètica a Catalunya   Sònia Oriola           
Comissió de Seguiment Fons d'habitatges de lloguer destinats a polítiques socials   Míriam Paredes i Espinar