Inici › Jornada de treball: Del pacte de la infànci...

Jornada de treball: Del pacte de la infància al Pla integral de la infància

El Pacte per la Infància, aprovat el 2013, va  significar un gran salt qualitatiu en les polítiques d'infància. Un projecte ambiciós que va donar eines per protegir i atendre el col·lectiu en situació de vulnerabilitat. I sobretot, va fomentar la participació i promociona els drets, els deures i les oportunitats de tots els infants i adolescents del nostre país.

El Pacte ha permès la creació de les Taules Territorials d'Infància, que han facilitat coordinar els diferents equips, serveis i agents implicats en el territori. A banda, ha facilitat millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció de situacions de risc que afecten o poden afectar als infants i adolescents del nostre país. Per tant, ha facilitat eines de protecció per a la infància i adolescència. Com també ha facilitat la protecció als infants i adolescents dels nostres municipis l’elaboració d’una sèrie de protocols, com el de l'alimentació i l'increment de professionals als EAIA. Eines que faciliten la intervenció i la protecció dels infants dels nostres municipis. Per altra banda ha facilitat, als ens locals, l'impuls i la creació dels consells de participació locals. 

Malgrat tot, lamentem l'aturada del pacte durant un any, ja que cal tenir present que el Pacte per a la Infància és una eina viva de treball per als ens locals pel que fa a l'atenció dels infants i adolescents des del territori i des de la proximitat a ells

El seguiment del Pacte ha de ser una prioritat. Per això, valorem molt positivament la feina feta fins ara en el Pacte per a la Infància posant de manifest els mecanismes de participació transversal que ofereix i que han facilitat un treball molt productiu amb entitats, professionals, i altres agents implicats. 

Pensem que aquest, consensuat i aprovat per la majoria del Parlament, ha de ser un objectiu prioritari per a l'atenció dels infants i adolescents d'aquest país. És una eina de treball en xarxa, de treball tranversal que cal posar en valor i prioritzar per a l'atenció als infants del país. 

Amb la construcció del nou país volem una infància amb drets. I així es va plasmar en la Convenció Municipalista de l’ACM, en la qual es posava de relleu educar la maduració política dels joves: els ajuntaments han de poder fomentar la participació dels joves, educant-los en el funcionament de les institucions democràtiques i en els diversos canals de participació, debat i discussió. 
I volem posar en valor la participació i la igualtat d'oportunitats de tots els infants. El dret a ser escoltats i a tenir en compte les seves aportacions. Això ens ho facilita el desenvolupament de les accions incloses en el Pacte.

Barcelona, 24 de novembre de 2016