Inici › CCDL

CCDL

 

El CCDL és una entitat local integrada per ens locals supramunicipals, que són els Consells Comarcals de l’Alt Camp, l’Anoia, el Pallars Jussà, el Pla de l’Estany i la Segarra, que aporten la perspectiva local, i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, que en forma part per la seva visió estratègica del conjunt del territori. Aquesta estructura de socis es podrà ampliar en el futur.

 
Té per finalitat la dinamització social i econòmica dels territoris a Catalunya o en altres territoris, especialment però no exclusiva, amb projectes competitius fons europeus, treballant conjuntament amb el teixit productiu del territori i mitjançant la integració en xarxes de diversa índole.
 
El Consorci es funda el 2008. Per assolir els objectius indicats, disposa d’equips tècnics capacitats per a actuar en la captació, gestió i avaluació o control de projectes que puguin beneficiar al món local i que no provinguin de les seves fons habituals de financiació. En definitiva, per a permetre accedir a projectes competitius, amb components innovadors, aportant-ne una estructura àgil i interdisciplinar que pugui actuar a Catalunya o qualsevol altre territori d’interès, contribuint a la millora del nostre país i els seus ens locals. 

Què fem?

El Consorci es troba en fase de consolidació, disposa de seu a Barcelona i d’un equip tècnic ja preparat per a dur a terme les primeres actuacions en diverses línies vinculades al període de programació europea 2007-2013. En aquest sentit, Es treballa en diverses línies estratègiques:
 
El Consorci, com a ens de suport al món local: l’atenció a les comarques i municipis com a prioritat. Es duen a terme assistències tècniques a diversos ens locals arreu de Catalunya per tal de facilitar el seu accés a fonts de recursos competitius, com programes i convocatòries europees. L’objectiu és captar recursos addicionals als habituals dels ens locals amb qui col·labori. 

El Consorci, al capdavant de la innovació en el món local: l’experimentació pròpia i la transferència de resultats al món local com a objectius. Des del 2008 participa directament en projectes europeus, i actualment està iniciant els primers treballs per accedir a nous programes. També, entre les seves opcions de futur a mig termini, la integració en xarxes interregionals o internacionals es troben a l’agenda. L’objecte és actuar de dinamitzador en l’entorn català, mostrant i transferint les bones pràctiques que es generin en els projectes en que és soci directament. 
 
Tots aquests elements estan en consonància amb l’objecte pel que va ser creat: innovar, ajudar i transferir en l’entorn local català, en especial, però no exclusivament, entre els territoris amb menor capacitat d’actuació directa: les comarques rurals i periurbanes.

* Instrucció interna 1/2014, de 30 de setembre, sobre el procediment i actuacions a realitzar amb motiu de  les consultes preliminars del mercat que es realitzin pel consorci català pel desenvolupament en les licitacions dels acords marc i adquisicions centralizades de subministraments i serveis amb destinació a les entitats locals de catalunya. Enllaç

Perfil de contractant

 

Seu electrònica

 

Normativa

- Estatuts

- Instrucció interna amb motiu de consultes preliminars del mercat realitzades pel CCDL

 

Contacte:

Associació Catalana de Municipis i Comarques
http://www.acm.cat
c/ València 231, 6a
08007 Barcelona
Telèfon: 93 496 16 16 - Fax: 93 216 02 86
acm@acm.cat


Adreça genèrica: ccdl@ccdl.cat