IniciComissionsComissions Sectorials › Comissió Benestar Social

Comissió Benestar Social

La comissió de Benestar Social de l'ACM està presidida per l'alcalde de Sallent, David Saldoni. El seu principal objectiu és analitzar i detectar les diferents necessiatats que tenen els departaments de Serveis Socials als diferents ajuntaments catalans. 

 

 

 Aportacions dels ens locals en relació als ajuts de menjador (desembre de 2016)

Del Pacte de la Infància al Pla Integral de la Infància (24 de novembre)

- Sessió formativa sobre el Conveni marc d'adhesió en relació amb actuacions destinades a la cancel·lació de deutes per a famílies en situació de pobresa. (Clica per consultar el document)

Model d'intervenció socieducativa no residencial (6 abril de 2017)

- La renda garantida de ciutadania (31 de març de 2017)