IniciCentral compresProductes › Compra agregada d'electricitat

Compra agregada d'electricitat

  • Servei de subministrament elèctric en baixa i alta tensió.
  • L’empresa adjudicatària del subministrament elèctric és Endesa Energia SAU.
  • El període de vigència de la primera pròrroga és de l'1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018.
  • 880 ens locals tenen contractat el subministrament elèctric a través de la central de compres del món local.

 

Com adherir-se

Per adherir-se cal fer només dues passes:

1.    Aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-CCDL utilitzant el model d’adhesió.

2.    Enviar l’acord a l’ACM i a Endesa Energia SAU.

•    Enviar el certificat de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (c/ València, 231, 6a - 08007 Barcelona). Us agrairíem que ens avancéssiu el certificat per correu electrònic a l’adreça centraldecompres@acm.cat. Enviar el certificat de l’acord a Endesa Energia SAU (c/Avinguda Vilanova 12 08018 Barcelona)

• Fer-nos arribar el dos formularis següents: formulari ens local i formulari CUPS a la bústia de correu centraldecompres@acm.cat 

 

Condicions econòmiques

Les tarifes actuals subjectes a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica són les següents:

 

Actualització: Juny 2018

Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme d’energia.

Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l'IVA ni cap altre impost.

Des de l’1 d’abril de 2015 l’energia subministrada és 100% verda

Documentació

- Model d’adhesió

- Formulari ens local

Formulari CUPS

- Declaració responsable energia verda 100%

- 2015.05 D01 Plec de clàusules administratives particulars subministrament elèctric

- 2015.05 Plec clàusules administratives subministrament elèctric

- 2015.05 Plec de prescripcions tècniques subministrament elèctric

- 2015.05.D01 Contracte 1a pròrroga Endesa Energia

 

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16   

centraldecompres@acm.cat

Endesa: 900 847 009                             

sgp.acm@endesa.es