IniciCentral compresProductes › Gas

Gas

  • Servei de subministrament de gas natural.
  • L’empresa adjudicatària del subministrament de gas natural és Endesa Energia SAU.
  • El període de vigència de la tercera pròrroga és de l'1 de gener del 2018 fins el 30 de setembre de 2018.
  • 170 ens locals tenen contractat el subministrament de gas natural a través de la central de compres del món local.

 

Com adherir-se

Per adherir-se cal fer només dues passes:

1.    Aprovar l’adhesió a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament de gas natural de l’ACM utilitzant el model d’adhesió a la tercera pròrroga.

2.    Enviar l’acord a l’ACM i a Endesa Energia SAU.

•    Enviar el certificat de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (c/ València, 231 6a 08007 Barcelona). Us agrairíem que ens avancéssiu el certificat per correu electrònic a l’adreça centraldecompres@acm.cat. Enviar el certificat de l’acord a Endesa Energia SAU (c/Avinguda Vilanova 12 08018 Barcelona)

• En cas que us adheriu per primer cop caldrà a més fer-nos arribar el dos formularis següents: formulari ens local i formulari CUPS i la darrera factura de cada CUPS, a la bústia de correu centraldecompres@acm.cat 

 

Condicions econòmiques

Les tarifes actuals subjectes a la pròrroga de l’Acord marc de subministrament de gas natural són les següents:

Actualització: Abril 2018

Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme variable. Tots els preus detallats en aquesta taula no inlcouen l'IVA ni cap altre impost.

Tal i com disposa la clàusula vint-i-setena punt 2 del PCAP, s'aplicaran als preus el corresponent càlcul trimestral amb indexació del preu. Amb aquest sistema, la revisió del preu seria trimestral, i estaria indexada a dos valors: el barril Brent i el canvi Euro/Dòlar.

 

Documentació

- Model d'adhesió a la tercera pròrroga

- Formulari ens local

- Formulari CUPS

- 2014.03 Plec clàusules administratives gas natural

- 2014.03 Plec prescripcions tècniques subministrament gas natural

- 2014.02 D01 Plec de clàusules administratives procediment derivat-gas

- 2014.03 D01 Contracte 3a pròrroga Endesa Energia - Gas natural

 

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16 Ext. 217
centraldecompres@acm.cat