IniciCentral compresProductes › Camió < 3500 kg amb plataforma elevadora...

Camió < 3500 kg amb plataforma elevadora mòbil (PEMP)

  • Model: Nissan NT400 cabstar 3514/2 confort Movex P-140TL/R
  • L'empresa adjudicatària d'aquest vehicle és MOTOR LLANSÀ SL.
  • Actualment ens trobem a la tercera pròrroga de l'acord marc, la qual venç el 21 de maig de 2019.
  • Aquest equip només s'adquireix en modalitat de compra.
  • Per adherir-se cal complir amb el requeriment previ que l’ens local estigui adherit al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM-CCDL. 
Demanar informació