IniciCentral compresProductes › Lot 6. Comarques gironines

Lot 6. Comarques gironines

Manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius. Per lots territorials i presentant tres nivells de manteniment: bàsic, semi risc i tot risc.

LOT 6. Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès.
Adjudicatari:   CITYLIFT, S.A
Contacte: Sra. Soraya López |  972 225 490 / 635 087 227  
Demanar informació

Tipus de manteniment

€/ascensor-any

Manteniment bàsic

 

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

588 €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

612 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

252 €

Manteniment semi risc

 

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

696 €

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

732 €

Manteniment semi risc de muntacàrregues

276 €

Manteniment tot risc

 

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

840 €

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

996 €

Manteniment tot risc de muntacàrregues

492 €

Manteniment escales mecàniques

 

Manteniment tot risc d’escales mecàniques

2.280 €

Els preus no inclouen l’IVA.

 

Peces incloses en el semi risc i de referència per substitució manteniment bàsic

Preu

Contacte elèctric del limitador

         62 €

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

         100 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

          150 €

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

          6 €

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

          5 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

          65 €

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

          70 €

Contactes de presència de portes de pis

          78 €

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

          90 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

          80 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos

       144 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

          80 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra

          38 €

Transformadors del quadre de maniobra

       73 €

Timbre d’emergència

         86 €

Bobina del electrofrè del grup tractor

       194,60 €

Ferodos de les sabates del electrofrè del grup tractor

       86 €

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

       78 €

Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espai-forat

          73 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

          3 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

          89 €

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

          57 €

Els preus no inclouen l’IVA.