IniciCentral compresProductes › Lot 8. Comarques lleidatanes

Lot 8. Comarques lleidatanes

Manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius. Per lots territorials i presentant tres nivells de manteniment: bàsic, semi risc i tot risc.

LOT 8. Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues, la Noguera i Segrià
Adjudicatari:   MARVI ASCENSORES, SL
Contacte: Sr. Joan Roman Oms  |  973 24 72 50 / 639 160 219  |   joan.roman@ascensoresmarvi.com

 

Demanar informació

Tipus de manteniment

€/ascensor-any

Manteniment bàsic

 

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

552 €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

636 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

276 €

Manteniment semi risc

 

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

660 €

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

756 €

Manteniment semi risc de muntacàrregues

300 €

Manteniment tot risc

 

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

876 €

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

1.020 €

Manteniment tot risc de muntacàrregues

516 €

Manteniment escales mecàniques

 

Manteniment tot risc d’escales mecàniques

2.460 €

Els preus no inclouen l’IVA.

 

Peces incloses en el semi risc i de referència per substitució manteniment bàsic

Preu

Contacte elèctric del limitador

         113 €

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

          84 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

          37 €

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

          59 €

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

          23 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

          176 €

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

          92 €

Contactes de presència de portes de pis

          77 €

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

          115 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

          131 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos

       174 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

          82 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra

          37 €

Transformadors del quadre de maniobra

       121 €

Timbre d’emergència

         64 €

Bobina del electrofrè del grup tractor

       159 €

Ferodos de les sabates del electrofrè del grup tractor

       101€

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

       94 €

Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espai-forat

          113 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

          35 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

          75 €

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

          84 €

Els preus no inclouen l’IVA.