IniciFormació › Anglès on-line per a Consells Comarcals

Anglès on-line per a Consells Comarcals

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Adquirir els coneixements i nivells de competència propis al nivell en el qual han estat inscrits.

El curs virtual My Oxford English és un curs d’anglès complet i flexible, que s’adapta als ritmes d’aprenentatge de l’alumne i que ha estat desenvolupat específicament per a profesionals. Es divideix en 12 nivells, de l’A1 al C2, segons el MCERL.

Es fa una prova de nivell a l'inici per tal de situar a l'alumne en el nivell més adecuat als seus coneixements (tenint en compte en marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües)

PROGRAMA

 

1. Gramàtica
2. Vocabulari
3. Comunicació
4. Comprensió auditiva
5. Lectura
6. Escriptura

Continguts adicionals
1. Campus on line
2. Ebooks

- S’utilitzaran criteris específics de selecció
- Es podrà accedir a través de PC o tablet

ALTRES INFORMACIONS

Personal dels Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona