IniciFormació › Diploma de postgrau en gestió pública de l...

Diploma de postgrau en gestió pública de la seguretat local

Data curs
01 octubre de 2018 a 01 juliol de 2019

 

 

PROXIMAMENT!!!

Inici:                       octubre/novembre 2018

Finalització:           juny/ juliol 2019

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
El Diploma d’especialització / Diplomatura de postgrau en gestió pública de la seguretat local és el programa  de formació superior universitària que abasta completament les diverses disciplines que afecten la seguretat i la policia en els ens locals organitzat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) pretén oferir els coneixements necessaris per a fer front al dia a dia dels professionals  de la seguretat pública local de Catalunya, preferentment amb tasques i responsabilitat de direcció, comandament i/o gestió.
 
Aquest diplomat és un títol oficial interuniversitari de postgrau atorgat  per la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV),  organitzat amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Aquest programa de postgrau pretén donar resposta a les demandes i a les expectatives dels professionals de l’administració local relacionats amb la policia local i les seves competències –policia de proximitat i mediació i arbitratge, intervenció administrativa, seguretat ciutadana, trànsit i circulació- o els altres àmbits del món de la seguretat com la mobilitat, la protecció civil o les emergències, entre d’altres, amb la finalitat de contribuir al canvi de la cultura administrativa i la millora de la gestió i funcionament dels ens locals i el reforçament de les estratègies relacionals amb els ciutadans i de les capacitats de servei a la societat, en general. I tot això, l’excel·lència en els diversos aspectes de l’activitat pública local –anàlisi, prevenció, planificació, prevenció, execució, avaluació- en matèria de seguretat i policia.
 
El pla d’estudis que es presenta vol recollir  i aprofundir en les especificitats en les competències i funcions de les polítiques públiques i la gestió de la seguretat local, des d’una perspectiva teòrica i pràctica; destacant tots aquells aspectes que contribueixen a la qualitat del servei públic de seguretat en els diferents ens públics on desenvolupen llurs funcions els participants; 
 
Aquest programa és realitzarà a la seu de l’ACM;  entre els mesos de tardor2018 i estiu de 2019 i va dirigit, preferentment, al conjunt de les administracions locals i en general als professionals de la seguretat pública de Catalunya.
 
La finalitat de la Diploma d’especialització en gestió pública de la seguretat local és assolir els objectius següents:
 
Analitzar els elements necessaris per a la modernització administrativa i gerencial de l’administració local, en general, i dels serveis de seguretat, en particular.
Adquirir els coneixements i interioritzar els instruments de la direcció, el comandament i la gestió dels cossos de policia local. 
Analitzar el nou entorn de l’administració pública i les seves diferents formes organitzatives, en relació a la gestió pública de la seguretat local.
Assolir els coneixements necessaris per a la gestió pública de la seguretat local i de les eines existents per la seva millora, especialment en matèria de policia, trànsit i circulació, protecció civil, emergències, prevenció i extinció d’incendis, entre d’altres.
INSCRIPCIÓ