IniciFormació › La gestió d’emergències socials en l’...

La gestió d’emergències socials en l’àmbit local - En curs

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

l’ONU assenyala en el marc de Sendai per a la reducció de risc de desastres 2015-2030, que les situacions de risc social (pobresa, maltractament, abandonament, etc.)  s’incrementen més ràpidament del que es redueixen les situacions de desigualtat i exclusió. Les conseqüències d’aquest fet, son noves situacions de perill  i un augment de les pèrdues relacionades amb desastres amb fort impacte especialment a nivell local.

En aquest sentit també l’OMS indica que les situacions de desastre i d’emergència situen a les persones en un risc elevat de patiment i d’afectació de la seva salut mental com a conseqüència de les pèrdues experimentades i dels nombrosos elements estresors relacionats amb l’esdeveniment traumàtic. L’Organització indica també que l’anàlisi de les dades i experiències demostren que si en aquestes situacions les persones disposen de suport psicosocial, i se’ls ofereix un entorn de seguretat i protecció, tenen més probabilitats d’evitar problemàtiques posteriors i recuperar-se de la situació.

Cal doncs incidir en la mitigació del risc social (prevenció) i alhora dotar-se d’instruments, tècniques i estratègies que permetin la intervenció immediata des de la perspectiva de les capacitats de les persones, de les comunitats i dels sistemes per a sobreposar-se a les experiències vitals adverses.

Aquest seminari pretén introduir als gestors d‘emergències socials en aquest camp de treball 

Objectius:

 • Conèixer el marc legal i les competències dels ens locals davant una situació d’emergència social.
 • Conèixer els operadors en emergències i les àrees competencials.
 • Identificar els indicadors i variables d’avaluació de la situació d’emergència
 • Conèixer els nivells d’afectació de les persones per tal d’establir les prioritats d’actuació.
 • Conèixer les fases de l’emergència i la identificació de necessitats per a cada nivell d’afectats.
 • Valorar la importància de la gestió de la informació i de la comunicació.
 • Aprendre pautes per a comunicar “males noticies”
 • Conèixer les fonts d’estrès. Identificar les reaccions que poden aparèixer en situacions critiques en el intervinent. Conèixer algunes tècniques d’autocontrol emocional davant aquestes situacions
 • Conèixer el concepte de resiliencia i els factors per promoure-la en situacions d’emergència social.
METODOLOGIA I DOCÈNCIA

Metodologia

 • Explicació teòrica sobre presentació en power point.
  Exercicis pràctics sobre els conceptes exposats.
 • Treball sobre casos i situacions pràctiques: grans emergències i emergències quotidianes en una gran ciutat o en un municipi petit.
 • Exercicis vivencials tant individuals com de grup sobre situacions reals que plantejaran els assistents.
 • Rol playing

Docents:

Isabel Ferrer. Graduada en Treball Social (Ramón LLull). Diplomada en salut mental en situacions de violència política i catàstrofes per la Complutense de Madrid. Màster en Protecció Civil i Gestió d’Emergències per la Universitat de València. ExDirectora d’Emergències Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment Assessora Tècnica del Programa de Resiliència Social de la Diputació de Barcelona

Noemi Sans. Llicenciada en Ciencies de l’Educació. Màster en Protecció Civil i Gestió d’Emergències. Postgrau en intervenció en emergències i catàstrofes a la Pompeu Fabra, Màster en gestió de conflictes a la Pere Tarrés. Directora del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona

Beatriz Madrid: Llicenciada en Psicologia. Capacitació en intervenció psicològica en emergències i desastres.

Cap  de torn del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona 

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Aula de l'ACM, c/ València 231, 5ena planta de Barcelona

Dates i Horari: els dies 28 d'abril i 5, 12, 19 i 26 de maig,  de 10 a 14 hores

INSCRIPCIÓ