IniciFormació › Jornada COMERÇ, TERRITORI I PRODUCTE LOCAL

Jornada COMERÇ, TERRITORI I PRODUCTE LOCAL

Data curs
22 juny de 2017
Contacte de formació

DIA I HORA 22 de juny 9:45h a 13:30h

LLOC: CETAP. Centre empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu Plaça de les Monges, 1 La Seu d’Urgell

Des de la Comissió de Promoció Econòmica de l'ACM es proposa la següent jornada de comerç a les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Lleida. L'ACM descentralitza la seva proposta formativa adaptant a cada territori l'enfocament de les diferents matèries de competència local. Aquesta jornada va adreçada a tots els responsables -polítics i tècnics- de Comerç, Promoció Econòmica i Turisme que treballen pel desenvolupament del territori a través de donar valor al producte local. Se circumscriu tan a l'administració municipal com a la comarcal, així com a aquelles mancomunitats o consorcis destinats al desenvolupament local.

LLOC: CETAP. Centre empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu -  Plaça de les Monges, 1 - La Seu d’Urgell

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Des de la Comissió de Promoció Econòmica de l’ACM es proposa la següent jornada de comerç a les comarques de l’Alt Pirineu, Aran i Lleida. L’ACM descentralitza la seva proposta formativa adaptant a cada territori
l’enfocament de les diferents matèries de competència local. Aquesta jornada va adreçada a tots els responsables -polítics i tècnics- de Comerç, Promoció Econòmica i Turisme que treballen pel desenvolupament del territori a través de donar valor al producte local. Se
circumscriu tan a l’administració municipal com a la comarcal, així com a aquelles mancomunitats o consorcis destinats al desenvolupament local.
El comerç és, sens dubte, un dels motors de desenvolupament econòmic dels municipis. En general, i des de fa molts anys, les administracions locals venen impulsant un ampli ventall de projectes vinculats a la
dinamització del comerç ja sigui a través de mesures urbanístiques i accessibilitat, imatge, formació, dinamització comercial.
Tot i així, la forta competitivitat comercial, els nous hàbits dels consumidors i la irrupció del món digital han contribuït a la necessitat que els municipis impulsin nous projectes de dinamització que permetin fer dels seus municipis espais urbans on el comerç hi tingui molt a dir.
Per tot això, proposem la realització d’una jornada de treball i formació que no només vol aprofundir en el món del comerç local, sinó que d’una manera àmplia vol debatre sobre aspectes que poen incidir de forma
directe en el món del comerç i molt especialment dels municipis del Pirineu. Així ja jornada proposa diferents ponències i presentacions de casos pràctics que exposin
com millorar la dinàmica de la gestió del comerç, l’associacionisme, la gestió pública i privada o la importància del producte local alimentari, entre d’altres.

PROGRAMA

9:45: Acreditacions

10:00 - 10:30h Benvinguda i presentació de la jornada
• Sr. Marc Pifarré, secretari general, ACM
• Sr. Jesús Fierro, president, Consell Comarcal de l’Alt Urgell
• Sr. Gerard Sabarich, vicepresident, Diputació de Lleida

10:30 - 11:15 Ponència: ‘Comerç local: reptes de proximitat’
• Sr. Oriol Cesena, director de la consultora en comerç urbà Focalizza

11:15 - 11:45 Pausa

11:45 - 12:15 Ponència: ‘Estratègies per a la promoció dels productes locals i el desenvolupament
territorial’
• Sr. Eloi Guinjoan, doctor en Geografia, especialitzat en desenvolupament rural

12:15 - 13:15 Casos pràctics al voltant de la promoció i la comercialització dels productes locals

Cas 1: L’Associació Menja’t l’Alt Urgell
• Sra. Marisol Salvadó, Associació Menja’t l’Alt Urgell

Cas 2: Experiències en comercialització de producte agroalimentari local. El treball
en xarxa i/o de col·laboració
• Sr. Carles Pujol, Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona

13:15 - 13:30 Col·loqui obert

13:30Cloenda
• Il·lm. Sr. Albert Batalla, alcalde, La Seu d’Urgell

ALTRES INFORMACIONS

LLOC DE REALITZACIÓ: CETAP. Centre empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu. Plaça de les Monges, 1. La Seu d’Urgell
DATA: 22 de juny de 2017
HORARI: de 9:45 a 13:30 hores

INSCRIPCIÓ