IniciFormació › Jornada de prevenció d'incendis forest...

Jornada de prevenció d'incendis forestals

Data curs
02 maig de 2018

COMISSIÓ SECTORIAL DE SEGURETAT, INTERIOR, PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CIVIL DE L’ACM

La comissió sectorial de Seguretat, Interior, Prevenció i Protecció Civil de l’ACM organitza enguany aquesta Jornada amb la implicació de totes les institucions públiques i dels agents socials que hi participen i amb el propòsit de conèixer a inici de la temporada d’estiu com afrontar el perill dels incendis forestals.

A Catalunya, la superfície forestal ocupa un 60% del total del territori i cal tenir present que el 80% dels incendis són causats per la negligència en activitats humanes ja que l’abandonament de les activitats agràries i pecuàries ha comportat un increment de la superfície potencialment combustible.

Els incendis forestals en la conca mediterrània, a banda de ser un factor ambiental natural acostumen a ser el resultat de l’activitat antròpica, per acció u omissió, en les zones rurals, com les cremes agrícoles, la regeneració de les pastures que es deixen cremar, el no manteniment de les línies elèctriques, l’acció criminal de piròmans o negligent en barbacoes o burilles mal apagades, que amb les causes naturals com els llamps han estat l’origen d’incendis forestals quan el foc ha passat als matolls del sotabosc i s’ha propagat desprès al bosc.

La diversificació en la planificació i gestió forestal i silvopastoral fa disminuir la superfície potencialment afectada en els incendis forestals, impulsar la restauració i millora associades a zones forestals prioritàries d'actuació fa que tinguin una incidència directa en la prevenció d'incendis, així com la neteja i manteniment d’àrees i franges tallafocs sobre tot en les urbanitzacions, la construcció i millora de pistes forestals, les instal·lacions de vigilància, els hidrants i basses, així com altres recursos poden ser mitjans materials útils per prevenir, detectar i extingir incendis forestals.

Abans de la temporada d’estiu cal incidir en la prevenció dels incendis forestals mitjançant l’adopció d’una sèries de mesures i programes que amb perspectiva de mig i llarg termini poden incidir en modificar l’estructura i composició de les masses forestals per evitar la propagació del foc, actuacions que des de diferents punts de vista volem analitzar en la Jornada que us presentem tant des del punt de les diverses Administracions Públiques que hi col·laboren, del coneixement de diferents projectes a la taula tècnica d’experiències territorials i des de la perspectiva també dels Agents Rurals i de Protecció Civil. També al fer esment a l’actuació del voluntariat que des de diferents entitats com les ADFs sovint també hi són presents a l’àmbit local i hi col·laboren en les tasques que els hi són pròpies, i sobre tot creiem que cal fer èmfasis en les campanyes de sensibilització de les conductes humanes de risc que són molt importants, per a la prevenció.

PROGRAMA

9h30 Presentació de la Jornada:

Sr. David Saldoni, President de l’ACM

Sr. Fermí Santamaria, President de la comissió de Seguretat de l’ACM

 

Ponències

9h45-10h  Director General de Prevenció d’Incendis Sr. Juli Gendrau

10h30 – 11h Bombers Grup Actuació Bombers Forestals (GRAF)

 

11h – 11h15 Pausa cafè

11h 15 1a Taula Técnica d’experiències territorials

Sr. Jaume Minguell, enginyer cap de l'Oficina Técnica de la Diputació de Barcelona

Sra. Anna Sanitjas, enginyera forest responsable de Projecte BioEnerGi adscrita a la Diputació de Girona

Sr. Xavier Solé, tècnic del Consell Comarcal del Solsonès (Lleida)

Sr. Xavier Joves, President del secretaria de Federacions d’ADFS de Catalunya

 

12h15    2a Taula tècnica d’Agents rurals i Protecció Civil

Sr. Josep Antoni Mur, inspector en cap del cos d’Agents Rurals

Sr. Sergi Delgado Sots-director general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil

Sr. Josep Lluis Pouy de l’Associació de tècnics de protecció civil de Catalunya i membre de la Permanent de la Comissió de Seguretat de l’ACM.

Sr. Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat i bomber voluntari.

13h45 Cloenda.

Dia i lloc

Lloc: Auditori Barcelona ACM

Data: 2 de maig de 2018

Hora d'inici: 9:30h

Hora de finalització: 13:45

INSCRIPCIÓ