IniciFormació › Jornada sobre els efectes de la nul·litat d...

Jornada sobre els efectes de la nul·litat del planejament urbanístic en l'activitat municipal

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Molts pobles i ciutats han estat testimonis de com el seu planejament urbanístic és declarat nul pels tribunals per causes diverses, que van des de vicis materials o de fons a simples vicis formals. Les raons que expliquen el perquè del volum extraordinari de plans nuls són diverses. Entre elles podem destacar l’assimilació que el nostre ordenament jurídic fa entre instruments de planejament urbanístic i reglaments i, òbviament, també la hiperactivitat urbanística de fa unes dècades, que va propiciar ordenacions precipitades o mancades d’un mínim de racionalitat.

 

La declaració judicial de nul·litat no es circumscriu al propi pla sinó que produeix efectes més enllà, afectant el planejament de desenvolupament i els actes aplicatius dictats a la seva empara i provocant indirectament la reviviscència del planejament vigent amb anterioritat –a pesar de la seva evident obsolescència–. Això genera una forta situació d’inseguretat jurídica que els ajuntaments han de saber gestionar per evitar danys majors.

 

Aquesta jornada té per finalitat analitzar des d’una perspectiva eminentment pràctica quins són els efectes que la declaració judicial de nul·litat dels instruments de planejament genera en diversos àmbits de l’activitat municipal, incidint especialment en l’ordenació urbanística (classificació del sòl, estatut jurídic de la propietat, equidistribució de beneficis i càrregues, entre altres), la responsabilitat patrimonial, la publicitat registral dels actes de naturalesa urbanística i els efectes fiscals, sense oblidar la dificultat que comporta dur a terme l’execució judicial de les sentències anul·latòries.

PROGRAMA

9.00-9.45 h. Inauguració

Sr. Pol Pagés Pont, president, Comissió d’Urbanisme, Habitatge i Infraestructures, ACM 

Ponència inaugural: La naturalesa reglamentària del planejament i propostes de reforma en relació amb la seva impugnació

Dr. Martí Bassols Coma, catedràtic emèrit de Dret Administratiu, Universitat d’Alcalá de Henares

 

9.45-10.45 h. Els efectes de la nul·litat del planejament general en el planejament derivat. Defectes formals i defectes materials

Dr. Juan Alegre Ávila, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Cantabria

 

10.45-11.15 h. Pausa

 

11.15-12.15 h. Dubtes sobre la validesa o invalidesa dels instruments de gestió i de les llicències urbanístiques dictats en aplicació d’un instrument de planejament declarat nul a posteriori

Sr. Joan Anton Font Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona

 

12-15-13.15 h. Responsabilitat patrimonial derivada de la nul·litat dels plans urbanístics. La pèrdua d’aprofitament urbanístic

Sr. Pablo Molina Alegre, advocat urbanista

 

13.15-14.15 h. La incidència de la nul·litat dels plans en el Registre de la Propietat

Sr. Gabriel Soria Martínez, advocat urbanista

 

14.15-15.45 h. Pausa – dinar


15.45-16.45 h. La vessant fiscal de la declaració de nul·litat dels plans. Conservació dels actes tributaris ferms emparats en qualificacions urbanístiques anul·lades?

Sr. Rafael Ariño Sánchez, advocat especialista en dret públic econòmic

 

16.45-17.45 h. Modalitats d’execució de les sentències d’invalidació del planejament en funció de la textura del vici apreciat. L’incident d’execució

Sr. Hèctor Garcia Morago, magistrat, Sala Contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Auditori de Banc de Sabadell (Avda. Diagonal, cantonada amb carrer Balmes) de Barcelona

Horari: de 9 a 18 hores

 

Direcció:  Dra. Judith Gifreu i Font, Professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Local, Universitat Autònoma de Barcelona 

INSCRIPCIÓ