IniciFormació › Món local i protecció civil - Finalitzat

Món local i protecció civil - Finalitzat

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Millorar la coordinació i gestionar la prevenció del risc per actuar de forma ràpida, eficaç i eficient en situació d’emergència hauria de ser una fita comuna per part de totes les institucions, administracions i agents partícips en l’àmbit de la protecció civil. 

 

Cada cop més sovint els ajuntaments organitzem activitats públiques com fires de promoció econòmica, curses esportives, espectacles de pirotècnia, revetlles a les platges i hem de fer front a conseqüències no desitjades de la natura com riuades, nevades o incendis forestals.

 

No tots els Ajuntaments disposen de tècnics de protecció civil ni a tot arreu hi ha associacions de voluntaris formats i preparats per respondre a situacions d’emergència. La necessitat de disposar d’associacions de voluntaris de protecció civil de caràcter municipal planteja interrogants: Quin ha de ser el seu rol? Quins recursos tenim a l’abast? Quina formació?

 

Per això es important comptar amb la col·laboració de les persones que intervenen a la Jornada, dirigida inicialment per electes però oberta també al personal que treballa per a les Administracions locals.

 

En aquesta Jornada comptarem amb el Director General de Protecció Civil, Sr. Delort que ens aportarà la visió de la Direcció General de Protecció Civil com a clau de volta del sistema de protecció civil, tindrem també oportunitat de sentir a Carlota Dicenta i Josep Lluís Pouy tècnics municipals de protecció civil, i finalment a Isabel Alonso i Esther Morancho de l’Oficina d’Activitats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

 

Els objectius de la jornada són:

- Reflexionar sobre la situació actual de la protecció civil com a sistema, el rol dels tècnics municipals de protecció civil, els tècnics de protecció civil i les associacions de voluntaris i conèixer el catàleg de productes i serveis de la Diputació de Barcelona

PROGRAMA

9:30h-10h Benvinguda

- Il·lm.  Sr. Fermí Santamaría, alcalde de Llagostera, vicepresident de la Diputació de Girona i president de la Comissió de Interior, Seguretat, Prevenció i Protecció Civil, ACM

 

10h – 11:30h El sistema de protecció civil de Catalunya

- Sr. Joan Delort, Director General de Protecció Civil.

 

11:30h-12h Pausa

 

12h-12:30h Els serveis municipals de protecció civil: models organitzatius, funcions i responsabilitats

 - Sr. Josep Lluis Pouy,  Servei de Protecció Civil de l’ajuntament de Blanes

 

12:30h-13h Funcions dels tècnics municipals de protecció civil

- Sra. Carlota Dicenta, presidenta de l’Associació de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya

 

13h- 13:30h Catàleg de productes i serveis de l’oficina d’activitats de la Diputació de Barcelona

- Sra. Isabel Alonso Fernández, cap de l’oficina d’activitats adscrita a la Gerència de Serveis, habitatge, Urbanismes i Activitats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

- Sra. Esther Morancho, responsable tècnica de l’Oficina d’Activitats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

 

13:30h-14h Cloenda

- Il·lm.  Sr. Fermí Santamaría, alcalde de Llagostera, vicepresident de la Diputació de Girona i president de la Comissió de Interior, Seguretat, Prevenció i Protecció Civil, ACM

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Aula de l'ACM, c/ València 231, 5ena planta

Horari: de 9:30 a 14 hores

INSCRIPCIÓ