IniciFormació › Recomanacions a l'hora de redactar un P...

Recomanacions a l'hora de redactar un Plec de Clàusules de Contractació. Les clàusules tècniques

INSCRIPCIONS

Podeu tramitar la inscripció a link: INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ