IniciFormació › TALLERS PREELECTORALS: "Marc normatiu b...

TALLERS PREELECTORALS: "Marc normatiu bàsic. òrgans Ajuntament, drets i deures electes i nocions bàsiques"

Presentació i objectius
Es donarà una visió bàsica i general de l’ajuntament
com a institució, la normativa per la qual es regeix,
la seva estructura política i com s’incardina en
l’estructura administrativa, les competències que li
corresponen, les funcions pròpies de l’alcaldia, de
l’equip de govern i de l’oposició, i drets i deures
dels regidors. S’hi descriuran els principals ens
supramunicipals, i altres ens què participen els
ajuntaments, com els consorcis i les mancomunitats.
INSCRIPCIÓ