Inici › Hub ACM

Hub ACM

Agramunt se suma a l'acord marc de desfibril·ladors de la Central de Compres feb

Agramunt se suma a l'acord marc de desfibril·ladors de la Central de Compres

L’Ajuntament d’Agramunt s’ha adherit a l’acord marc d’aparells desfibril·ladors (DEA’S). Concretament, per al servei de manteniment dels tres aparells que té el municipi. Actualment, hi ha 15 ens locals que han convertit els seus espais públics en espais cardioprotegits.

El municipi de la comarca de l’Urgell recentment també s’ha adherit a l’acord marc de manteniment d’aparells elevadors, contractant el servei de manteniment bàsic preventiu i rescat d’interior per a quatre aparells, i manteniment bàsic preventiu i rescat exterior d’un ascensor. L’acord marc va entrar en vigor el passat mes de juliol i en aquests moments un total de 49 ens locals ja s'hi han adherit.

L’electricitat és l’altre producte que oferim des de la Central de Compres del món local i al qual està adherit Agramunt, disposant d’una energia elèctrica 100% verda i d’unes tarifes que suposen un estalvi important en relació a l’anterior acord marc. En total, 802 ens contracten l’electricitat mitjançant l’ACM.

Seguir llegint
Llançà adquireix equips d'impressió a través de la Central de Compres feb

Llançà adquireix equips d'impressió a través de la Central de Compres

L’Ajuntament de Llançà, mitjançant la Central de Compres de l’ACM, ha adquirit, en la modalitat de rènting, dos equips d’impressió i multifunció. Concretament, una MPC4503Sp i una MPC305SP. Amb Llançà un total de 119 ens han adquirit algun dels equips ofertats.

L’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i multifunció ofereix un total de dotze models diferents a preus avantatjosos, amb totes les garanties legals i un estalvi procedimental per als ens locals.

Seguir llegint
L'Ajuntament de Gòsol contracta el servei de manteniment d'aparells elevadors feb

L'Ajuntament de Gòsol contracta el servei de manteniment d'aparells elevadors

L’Ajuntament de Gósol, amb poc més de 200 habitants, s’ha adherit a l’acord marc de manteniment d’aparells elevadors contractant el servei de manteniment a tot risc d’interior per a un total de dos ascensors. L’acord marc va entrar en vigor el passat mes de juliol i en aquests moments un total de 47 ens locals ja s'hi han adherit.

L’electricitat és l’altre producte que oferim des de la central de compres del món local i al què està adherit el municipi del Berguedà, disposant d’una energia elèctrica 100% verda i d’unes tarifes que suposen un estalvi important en relació a l’anterior acord marc. 800 ens contracten l’electricitat mitjançant l’ACM.

Seguir llegint
Prorrogat l’acord marc dels Serveis de Pòlisses i de Mediació d’assegurances per als en locals feb

Prorrogat l’acord marc dels Serveis de Pòlisses i de Mediació d’assegurances per als en locals

La comissió executiva del Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL) va acordar prorrogar amb data 31 de desembre del 2017 l’acord marc dels serveis d’assegurances (expedient 2015.04)  i servei de mediació (expedient 2015.01). Us detallem les pòlisses actuals i  els seus adjudicataris:

El període de vigència és d'un any (del 31 de desembre de 2017 al 31 de desembre de 2018), a excepció del Lot 1 (Danys a edificis i instal·lacions), que el seu venciment és el 31 de març de 2018. En aquests moments estem treballant en una nova licitació que cobrirà aquest servei al seu venciment.

El Servei de Mediació, a més de tramitar les pòlisses licitades, us assessora en totes aquelles que no estan adjudicades (vehicles, cancel·lació d’espectacles, exposicions temporals, activitats populars, ...).

Amb aquesta licitació també estalviareu en procediment pel fet de no ser necessari realitzar un concurs per contractar aquestes pòlisses, mantenint en tot moment la màxima observança al principi de legalitat en el procediment de contractació pública. Els acords marc de l’ACM permeten que mitjançant un senzill acord (per Ple, Junta o decret) pugueu contractar les assegurances, un cop el mediador adjudicat (Ferrer & Ojeda) hagi calculat, d’acord amb les condicions d’adjudicació, l’import en base al valor a assegurar. 

Per formalitzar l’adhesió des de la Central de Compres hem elaborat un model que podeu trobar a la pàgina web o sol·licitar a través de centraldecompres@acm.cat
 

Seguir llegint
L'Ajuntament de Llorenç del Penedès incorpora el sistema de vídeoactes de la Central de Compres feb

L'Ajuntament de Llorenç del Penedès incorpora el sistema de vídeoactes de la Central de Compres

L’Ajuntament de Llorenç del Penedès (Baix Penedès) s’ha adherit a l'acord marc de subministrament de sistemes de vídeoactes i transmissió de plens que s'ofereix a través de la Central de Compres de l'ACM. Aquest sistema permet enregistrar i retransmetre les sessions plenàries, gestionar la informació i signar digitalment les actes dels plens, agilitzant també la gestió de la informació i el seu tractament. Actualment, ja hi ha 29 ens locals que gaudeixen d’aquest servei.

Aquest municipi de poc més de 2.000 habitants també es beneficia d'altres productes de la Central de Compres, com ara les assegurances de responsabilitat de càrrecs electes, la responsabilitat civil i patrimonial, danys a edificis i el servei de mediació. Al mateix temps, està adherit a l’acord marc de subministrament elèctric, obtenint un estalvi del 10% en la factura elèctrica en relació a l’any anterior.

Seguir llegint

Pàgines