Inici › Hub ACM

Hub ACM

Roses adquireix el sistema de vídeoactes i transmissió de plens de la Central de Compres des.

Roses adquireix el sistema de vídeoactes i transmissió de plens de la Central de Compres

L’Ajuntament de Roses (Alt Empordà)  s’ha adherit al sistema de subministrament de sistemes de vídeoactes i transmissió de plens que s'ofereix a través de la Central de Compres de l'ACM. Aquest sistema permet enregistrar i retransmetre les sessions plenàries, gestionar la informació i signar digitalment les actes dels plens, agilitzant també la gestió de la informació i el seu tractament. Actualment, ja hi ha 19 els ens locals que gaudeixen d’aquest servei, que s'ha licitat aquest 2017.

Roses, a banda d'aquest últim servei, també es beneficia d'altres productes de la Central de Compres. És un dels 504 ens adherits a l’acord marc d’assegurances i servei de mediació, concretament amb la pòlissa de danys a edificis. Al mateix temps, està adherit a l’acord marc de subministrament elèctric, obtenint un estalvi del 10% en la factura elèctrica en relació a l’any anterior.

Seguir llegint
L'Ajuntament de Vallbona d'Anoia compra dos ordinadors a través de la Central de Compres de l'ACM nov

L'Ajuntament de Vallbona d'Anoia compra dos ordinadors a través de la Central de Compres de l'ACM

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, amb poc menys de 1.500 habitants, ha comprat mitjançant la central de compres de l’ACM dos ordinadors PC Dell OP 3040 i5 i diferents accessoris. Ho ha fet beneficiant-se de l’acord marc d’equips informàtics, on un total de 92 ens locals hi estant adherits.

El municipi de la comarca de l’Anoia també està adherit a l’acord marc de paper d’impressió i bobines per a plotter.

Seguir llegint
3a pròrroga del contracte de l'Acord marc de subministrament de gas natural nov

3a pròrroga del contracte de l'Acord marc de subministrament de gas natural

El passat 19 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la tercera pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2014.03-D01), per un termini de nou mesos, des de l’1 de gener de 2018 fins al 30 de setembre de 2018. 

De conformitat amb els acords adoptats, les condicions de prestació del servei seguiran sent les mateixes i, d’acord amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regeixen el contracte en qüestió, es determinen un preus d’actualització trimestral que en el present trimestre es concreten en el següent detall:  

Condicions actuals (4rt trimestre 2017)

Sublots                                                                                       Preu tarifa
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)                              48,553
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)                              41,679
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)                              37,336
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)                              34,231
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable  (EUR/MWh)                             23,106

* Aquests preus seran actualitzats trimestralment d’acord amb el que preveu la clàusula 21 del PCAP del procediment derivat 2014.03-D01.

 

Si no es vol prorrogar el servei de subministrament de gas natural en les condicions abans esmentades, d’acord amb el que estableix la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regula l’Acord Marc del que deriva l’esmentat contracte, disposeu d’un termini màxim de 20 dies per fer-nos-ho saber, mitjançant la notificació corresponent.  

Altrament no es necessari fer cap altre tràmit. Només en el cas d’haver de modificar els punts de consum, serà necessari que ens feu arribar les modificacions per enviar a l’empresa adjudicatària. 

El servei de subministrament de gas natural de l’ACM ha mantingut durant tota la seva vigència un alt nivell d’adhesió gràcies a disposar d’un preu molt avantatjós. Esperem que amb la nova licitació que engegarem en breu puguem  fins i tot millorar-los cara a la seva aplicació a partir de l’1 d’octubre del 2018.

Seguir llegint
Nova pròrroga del contracte de l'Acord marc de subministrament elèctric fins a finals de 2018 nov

Nova pròrroga del contracte de l'Acord marc de subministrament elèctric fins a finals de 2018

El passat 17 d’octubre de 2017 l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2015.05-D01), per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018. 


De conformitat amb els acords adoptats, les condicions de prestació del servei seguiran sent les mateixes i que, d’acord amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regeixen el contracte en qüestió, es determinen uns preus per l’any 2018 en el següent detall:

  
Condicions actualització 2018

*Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme d’energia. Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l’IVA ni cap altre impost.


Aquests preus seran actualitzats durant el mes de gener del 2018 un cop aplicats els termes regulats d’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars de l’acord marc.


Si no es vol prorrogar el servei de subministrament elèctric en les condicions abans esmentades, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regula el procediment derivat de l’Acord Marc (exp. 2015.05-D01), disposeu d’un termini màxim de 20 dies per fer-nos-ho saber, mitjançant la notificació corresponent.


Altrament no és necessari fer cap altre tràmit. Només en el cas d’haver de modificar els punts de consum, serà necessari que ens feu arribar els canvis per formalitzar-ho amb l’empresa adjudicatària. 


El servei de subministrament elèctric de l’ACM manté un alt nivell d’adhesió gràcies a la senzillesa del tràmit, la seguretat jurídica que comporta i d’haver aconseguit uns preus molt avantatjosos.

Seguir llegint
Els Hostalets de Pierola compren equips d'impressió a través de la Central de Compres nov

Els Hostalets de Pierola compren equips d'impressió a través de la Central de Compres

L’Ajuntament d’Els Hostalets de Pierola, mitjançant la Central de Compres de l’ACM, ha adquirit dos equips d’impressió i multifunció per a la gestió del dia a dia. Concretament, s'ha fet a través del sistema de lloguer de dues impressores de mitja capacitat. Actualment, l'acord marc d'impressores té adherits 109 ens locals.

El municipi de l’Anoia recentment també va adquirir dos nous ordinadors portàtils (model MacBook 13” i5), aprofitant els avantatges que l’acord marc d’equips informàtics ofereix als ens associats.

Seguir llegint

Pàgines