Inici › Retribucions a càrrecs electes

Retribucions a càrrecs electes

El Règim de retribucions, assistències i indemnitzacions dels regidors dels ajuntaments

Informe sobre els aspectes relatius als drets econòmics dels regidors i regidores (clica per obrir el document)

 

Retribucions a càrrecs electes

L’entrada en vigor de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) ha comportat l’establiment d’uns límits màxims a les quantitats que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències, en funció del nombre d’habitants del municipi. La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat hauran de determinar anualment aquests límits màxims. Són vigents els topalls màxims establerts a la llei de pressupostos corresponent a 2017, on es van fixar els següents límits:

Habitants

Referència

Més de 500.000

102.010 euros

300.001 a 500.000

91.809 euros

150.001 a 300.000

81.608 euros

75.001 a 150.000

76.508 euros

50.001 a 75.000

66.307 euros

20.001 a 50.000

56.106 euros

10.001 a 20.000

51.005 euros

5.001 a 10.000

45.905 euros

1.000 a 5.000

40.804 euros

Per a les corporacions locals de menys de 1.000 habitants, on no s’admet cap dedicació exclusiva, s’aplicarà la següent escala:

Dedicació

Referència

Dedicació parcial al 75%

30.603 euros

Dedicació parcial al 50%

22.442 euros

Dedicació parcial al 25%

15.302 euros

Anteriorment, l'ACM havia fet unes recomanacions salarials, que han estat superades per la Llei de Racionalització  i Sostenibilitat de l'Administració Local, que podeu consultar aquí:

Escala de retribucions dels electes locals