IniciJurídicSubvencions › Edicte de 9 de febrer de 2017 que dóna publ...

Edicte de 9 de febrer de 2017 que dóna publicitat a subvencions atorgades de la convocatòria per realitzar inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta