IniciActualitat › L’ACM inclosa entre les 71 millors bones p...

L’ACM inclosa entre les 71 millors bones pràctiques de contractació pública socialment responsable de la Comissió Europea

22 juny de 2020
  • Lluís Soler: “La contractació responsable, seguint criteris d’equitat, transparència i qualitat és un valor intrínsec del municipalisme català”

 

La Comissió Europea ha inclòs l’Associació Catalana de Municipis i Comarques a la Guia de les 71 millors bones pràctiques sobre contractació pública socialment responsable, que acaba de publicar. En concret, es destaca com a bona pràctica un dels acords marc de la Central de Compres de l’ACM que proveeix d’equips d’impressió i multifunció als ens locals.

La publicació ‘Making socially responsible públic procurement work’ inclou bones pràctiques de 25 països, la majoria d’ells de la Unió Europea, però també d’altres llocs del món com Canadà o Corea del Sud.

 En aquesta publicació europea recull tres bones pràctiques catalanes. Juntament amb la de l’ACM, se’n destaca una de la Generalitat de Catalunya referent a un acord marc socialment responsable dels serveis de neteja, i una altra de l’Ajuntament de Girona sobre un protocol per a la contractació pública socialment responsable a Girona basat en el suport polític i la col·laboració entre parts interessades.

La inclusió de clàusules socials en la contractació és una constant de la Central de Compres de l’ACM en els últims anys. En aquest sentit, l’ACM està adherida des del 2018 a Electronics Watch per tal de vetlar que les empreses adjudicatàries dels acords marc de productes electrònics garanteixin que les seves fàbriques de producció compleixin el Codi bàsic de normes laborals recollit en el Plec de clàusules administratives i particulars i que dona compliment amb el que estableixen els convenis fonamentals de la Organització Internacional del Treball (OIT).

 El president de l’ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha volgut valorar el reconeixement com “un aval a l’esforç de transparència, equitat i qualitat en la contractació pública del municipalisme català. Uns valors intrínsecs a la nostra manera de fer, la dels pobles i ciutats d’arreu de Catalunya”.

 L’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i multifunció, vigent des del març del 2019, va ser el primer en incorporar aquesta clàusula en la forma de condició especial d’execució i en futures i noves licitacions volem donar-hi continuïtat. 

El nou Acord marc de subministrament d’equips informàtics que actualment està en procés de licitació, ja incorpora aquesta clàusula i també cal destacar que des de l’ACM s’ha anat incloent clàusules socials i mediambientals en altres acords marc com el de l’eficiència energètica per reduir el consum i la contaminació lumínica, el subministrament d’energia 100% verda, l’impuls de la instal·lació de calderes de biomassa o l’adquisició de vehicles híbrids i elèctrics.

Al mateix temps, l’ACM sempre ha estat compromesa per potenciar la inclusió de clàusules socials a l’administració pública catalana. Així, el 2015 va signar un conveni amb el Govern català per impulsar la incorporació de les clàusules socials en la contractació de l’administració pública local. També, a través de jornades i sessions formatives específiques, ha impulsat la difusió i l’impuls perquè cada vegada siguin més presents les clàusules socials en els expedients de contractació pública dels ens locals.

L’ACM, a través de la Central de Compres, ofereix 15 productes i serveis als ens locals catalans amb la voluntat de facilitar-los la gestió, ja que s’asseguren que compleixen amb la Llei de Contractes, aconseguint màxima seguretat jurídica, estalvi i simplificació de procediments en la contractació, i al mateix temps estalvis econòmics pel fet de comprar de forma agregada.

Actualment, més de 1.200 ens catalans fan ús de la Central de Compres de l’ACM. En concret s’ofereixen els Acords marc sobre: subministrament elèctric, gas natural, contractació d’assegurances, adquisició d’equips informàtics, mobilitat sostenible, equips d’impressió, maquinària tècnica, paper, sistema de vídeoactes, desfibril·ladors, manteniment d’ascensors, parcs infantils i mobiliari urbà, calderes de biomassa i biocombustible, enllumenat públic, i d’auditoria pública. L’objectiu principal de la Central de compres és que tots els Municipis disposin dels mateixos preus i condicions, siguin petits o grans, gràcies a l’adquisició centralitzada.

 

  • GUIA ‘Making socially responsible públic procurement work’:  ENLLAÇ