IniciActualitat › L’ACM demana al Govern de l’Estat que ac...

L’ACM demana al Govern de l’Estat que aclareixi els sous reals dels Secretaris d’Estat

16 desembre de 2014

El Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, celebrat aquest matí a Llagostera, ha acordat demanar explicacions al govern de l’Estat per tal que aclareixi quines són les retribucions dels Secretaris d’Estat. Els sous que haurien de percebre, segons la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), no coincideix amb les dades difoses al portal de transparència presentat pel govern de l’Estat. 

“Demanem al govern espanyol que ens aclareixi quines retribucions reals perceben els Secretaris d’Estat. De la mateixa manera que ens demanen als electes locals que presentem la declaració de la renda, demanem que els Secretaris d’Estat també ho facin per al d'esvair dubtes i poder fer una aplicació real de la llei que ens imposen al món local”, ha explicat el president de l’ACM, Miquel Buch, després de detectar que els sous dels Secretaris d’Estat sumen quanties superiors als 100.000 euros. Així mateix ha assegurat que desconeixem si pereben altre retribucions variables.
 
Recordem que segons l’LRSAL, les retribucions màximes que poden percebre els membres de les corporacions locals s'han de determinar prenent com a referència les retribucions dels Secretaris d'Estat. Així, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat quantifica en 100.000 euros el sou dels Secretaris d’Estat. En canvi, segons resulta de les dades publicades al Portal de la Transparència del govern estatal, els Secretaris d'Estat que no han acumulat triennis perceben retribucions superiors als 100.000 euros:
 
Ministeri de la Presidència:
 
Secretari d'Estat de Comunicació..............................    .    110.363,97€.
Secretari d'Estat de Relacions amb les Corts.............        110.363,97€.
Enllaç
 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques:
 
Secretari d'Estat d'Administracions Públiques...........        106.986,32€
Enllaç

 
Ministeri de l’Interior:

 
Secretari d'Estat de Seguretat (des de 12 de gener fins a 31 de desembre................................................................................104.435,99€
Enllaç

 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports:
    
Secretari d'Estat de Cultura............................................    110.296,32€
Enllaç
 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social:
 
Secretari d'Estat de la Seguretat Social.............................    108.422,72€ 
Enllaç
 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme:
 
Secretari d'Estat de Turisme.................................................    108.414,00€
Secretari d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació...............................................................................     108.414€
Enllaç
 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient:
 
Secretari d'Estat de Medi Ambient (no s'indica si té o no triennis)..................................................................................110.355,14€
Enllaç
 
Ministeri d’Economia i Competitivitat:
 
Secretari d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa(no s'indica si té o no triennis)...............................................................................     111.382,84€
Secretari d'Estat de Comerç( no s'indica si té o no triennis)   111.382,84€
Secretari d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació( no s'indica si té o no triennis)...............................................    107.996,32€
Enllaç
 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat:
 
Secretari d'Estat de Serveis Socials i Igualtat( no s'indica si té o no triennis).............................................................................    108.422,36€
Enllaç
 
Les quanties màximes de les retribucions es van determinar a la Disposició addicional norantena de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2014, introduïda per l’apartat tres de l’article onzè del Reial Decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques, en els termes següents: 
 
Habitantes                    Referencia
  Más de 500.000             Secretario de Estado.
300.001 a 500.000    Secretario de Estado -10%.
150.001 a 300.000    Secretario de Estado -20%.
75.001 a 150.000    Secretario de Estado -25%.
50.001 a 75.000            Secretario de Estado -35%.
20.001 a 50.000            Secretario de Estado -45%.
10.001 a 20.000              Secretario de Estado -50%.
5.001 a 10.000         Secretario de Estado -55%.
1.000 a 5.000            Secretario de Estado -60%.
 
Per tant, la xifra fixada com a retribució màxima per als alcaldes i com a referència per al càlcul dels màxims corresponents per a cada alcalde, segons el tram de població del seu municipi, és inferior a les retribucions que perceben els Secretaris d’Estat, en contradicció amb allò que preveu la mateixa LRSAL. 
 
El Comitè Executiu de l’ACM ha aplegat una trentena d’alcaldes i alcaldesses de Catalunya a Llagostera, on han estat rebuts per l’alcalde i membre del Comitè Executiu de l’ACM, Fermí Santamaria. L’alcalde ha agraït als electes locals que s’hagin desplaçat al municipi i ha destacat la riquesa territorial, patrimonial i solidària del municipi del segle XIV. Posteriorment s'ha celebrat també el Consell Nacional de l'entitat.