IniciActualitat › Més de 180 persones participen a la jornada...

Més de 180 persones participen a la jornada sobre habitatge on l'ACM reclama fórmules per millorar l'habitatge públic

02 abril de 2019

El CCCB ha acollit la jornada 'Mesures urgens en matèria d'habitatge i altres instruments de gestió'. Una sessió que ha despertat molt interès ja que més de 180 persones hi han assistit. El Secretari d'Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, Agustí Serra, va inaugurar la sessió destacant que "per fer front a l'emergència habitacional, a l'any 2018 s'han adquirit 800 habitatges" i ha remarcat la importància del nou Decret del Govern atès que obre la porta a introduir noves mesures i de més profunditat alhora que "dota als municipis de més eines a través del seu planejament urbanístic per abordar la planificació d'habitatge social".

Per la seva part, el Secretari general de l'ACM, Albert Batalla, ha destacat que "les administracions tenim una llarga tradició per fomentar l'habitatge públic, tot i tenir eines jurídiques, urbanístiques i financeres que són insuficients". En aquest sentit des de l'ACM es reclama que "en una matèria tan sensible i amb un paper tan important dels ajuntaments, cal trobar les fòrmules de diàleg per millorar la legislació i els instruments de gestió del parc d'habitatge públic" tot i que ha assegurat que "hem de valorar positivament que des del Govern de l’Estat i des del Govern de la Generalitat es vulguin impulsar noves mesures per incrementar l’oferta d’habitatge, especialment el de lloguer, se cerquin instruments  per afrontar millor les situacions d’emergència i s’habilitin solucions per a moderar els preus dels habitatges". Batalla també ha remarcat els ajuntaments com a "eina fonamental" tant per "afrontar les necessitats del dia a dia dels nostres veïns i veïnes en matèria d’habitatge" com també per "pensar, programar i implementar mesures més estructurals". Finalment el Secretari General de l'ACM ha explicat que "quan s’articulen propostes legislatives d’aquest abast, hem de ser escoltats i participar activament d’aquestes, no perquè sigui una obligació legal, que ho és, sinó perquè acumulem prou coneixement de les necessitats i experiència de gestió suficients per a poder enriquir les propostes legislatives que s’acabin articulant".

També hi ha intervingut el Director General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment, Francisco Javier Martín, que destaca que "el nou Decret Llei és una bona mesura però no podrà solucionar tot el problema d'habitatge" ja que la solució "requereix temps, diners i legislació" i ha destacat la necessitat d'apostar més per incrementar el parc d'habitatge de protecció social, sobretot en l'àmbit del lloguer. Martín també ha destacat les "poques polítuques polítiques públiques que s'han dut a terme per promocionar nou habitatge" i ha destacat que "a Espanya encara s'ha de créixer molt en aquest sentit, sobretot comparativament amb d'altres països europeus".

La Directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu, també ha destacat que els objectius principals del decret 5/2019 són "incrementar el parc de lloguer, mecanismes per evitar desnonaments i propiciar una moderació dels preus fe lloguer en el mercat lliure".

La jornada se centrava en les novetats reguladores d'habitatge que han introduït el Reial Decret Llei 7/2019 i el Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Aquesta nova legislació introdueix canvis en els arrendaments urbans, la promoció d'habitatge protegit, la política de sòl amb impacte en l'habitatge social o les eines per gestionar situacions d'emergència i desnonaments.

Localització