IniciActualitat › Oferim assistència tècnica en la celebraci...

Oferim assistència tècnica en la celebració de plens a distància a través del sistema de Vídeoactes de la Central de Compres

09 abril de 2020

Arrel de l’estat d’alarma pel qual se sol·licita a la població confinar-se, ha sorgit entre els consistoris la necessitat de trobar solució tecnològica a la celebració dels plens municipals. El Decret Llei 7/2020, en la seva disposició addicional tercera, dona resposta jurídica a aquesta necessitat permetent que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya puguin constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància.

L’ACM ja fa més de tres anys que ve oferint el sistema de vídeoactes com una eina adequada i necessària per a la gravació dels plens, amb signatura digital reconeguda que pugui substituir la tradicional acta en forma de paper i que reflecteixi de forma fefaent el contingut de les intervencions fetes i dels acords presos, així com la seva retransmissió en directe.

A dia d’avui, un bon nombre de municipis estan utilitzant el servei de vídeoactes de l’ACM i alguns d’ells ja han celebrat plens a distància. Com exemple, volem destacar els casos de Vilanova i la Geltrú, Sant Adrià del Besòs, Palau-Solità i Plegamans o Sils, que recentment han celebrat la sessió plenària a distància completament integrada a través del servei de vídeoactes de l’ACM .

Dit això, ens plau comunicar-vos que les tres empreses adjudicatàries del sistema de vídeoactes, a banda de poder prestar el servei de videoactes, estan preparades per poder donar resposta a la necessitat actual dels ajuntaments de celebrar els plens a distància.

La proposta parteix de diferents solucions de videoconferència, tant si són pròpies de l’empresa adjudicatària com si s'escullen entre les que són accessibles a través de la xarxa internet, per poder celebrar un ple a distància d’acord amb el que estableix el Decret Llei 7/2020. Assegurant la identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions i garantint el caràcter públic de les sessions gràcies a la seva difusió. En alguns casos també es pot oferir un mòdul de votacions.

Independentment que tingueu contractat o no el sistema de vídeoactes de l’ACM, si teniu necessitat de celebrar un ple a distància i voleu comptar amb assistència experta, podeu adreçar-vos a l’ACM a través del correu electrònic centraldecompres@acm.cat i us facilitarem el contacte amb les empreses adjudicatàries.

Podeu ampliar informació del servei en el següent enllaç: APARTAT SERVEI DE VÍDEOACTES