IniciActualitat › Presentem el Manual guia sobre Impactes del ...

Presentem el Manual guia sobre Impactes del Reglament (UE) de Protecció de dades en els ens locals

03 maig de 2018

Les entitats municipalistes ACM i FMC han presentat aquest matí la Guia sobre impactes del reglament (UE) de protecció de dades en els ens locals. Una eina que ha de servir als ens locals catalans a l’hora de comprendre l’abast del reglament (UE) de protecció de dades, els seus efectes  aplicatius i, en definitiva, que faciliti la introducció a aquest nou model institucional i de gestió de dades personals.

“Volem que aquest manual sigui d’utilitat en el seu ús o consulta, una guia eminentment pedagògica per a un lector no informat o escassament documentat sobre aquesta nova realitat normativa”, ha dit el secretari general de l’ACM, Marc Pifarré en la inauguració de la jornada. Per aquest motiu, ha manifestat que no es tracta d’una publicació dirigida específicament a especialistes o persones avesades a treballar en l’àmbit de la protecció de dades ni és merament aplicativa.

Pifarré ha assegurat que una de les principals novetats de l'aprovació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és la introducció, en l'ordenament europeu, de la figura del Data Privacy Officer - Delegat de Protecció de Dades (DPD) i la obligatorietat de la seva implantació. “Seran els participants clau en el nou sistema de gestió de les  dades i el RGPD estableix les condicions per al seu nomenament, el seu lloc de treball i les seves tasques”.

Davant la creació d’aquesta figura del DPD, es detecten tres principals reptes als quals s’enfronten els ens locals: Una nova responsabilitat dins l’organització; una nova despesa i un perfil a cobrir amb una formació molt específica

Des de les entitats municipalistes es considera que per cobrir aquesta nova responsabilitat, els municipis més petits  tenen a la seva disposició, a més a més de la d’incorporar un nou treballador específicament per cobrir aquest rol de DPD,  altres opcions que redueixin la despesa que suposa: designar a un empleat que ja realitzi altres tasques dins l’organització; la contractació externa; i mitjançant l’agrupació de diversos municipis, mancomunar el responsable.

Per tant, segons Pifarré, “les entitats municipalistes treballarem per a què l’entrada en vigor del RGPD no perjudiqui, sobretot, als ens més petits, la nostra prioritat més enllà del compliment del reglament”, que implica major protecció i major cura pels ciutadans.

La jornada ha comptat també amb la intervenció de Carles San José Amat, representant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, Rafael Jiménez Asensio, consultor “Estudio Sector Público SLPU” i amb Ascen Moro, responsable de la unitat de gestió del coneixement i qualitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, qui ha presentat la guia.

Rafael Jiménez Asensio ha presentat el Manual. Aquesta guia no pretén esgotar d’altres iniciatives orientadores, ni molt menys substituir les pautes o els criteris que les institucions competents establiran per garantir la millor implantació d’aquest Reglament, no només en l’horitzó del proper dia 25 de maig d’enguany, sinó més enllà, quan es produeixi l’aprovació i aplicació efectiva de la Llei d’adaptació que en aquests moments es debat al Congrés dels Diputats.

Finalment, Ascen Moro, responsable de la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ha compartit l'experiència d'aquest ajuntament en el camí per al'adaptació de l'organització interna a les obligacions que, en matèria de seguretat i protecció de dades de caràcter personal, la normativa ha anat imposant a les administracions públiques. Aquesta bona pràctica de Sant Feliu està inclosa en el Manual.

Resultat d'imatges de ICONA PDF MANUAL - GUIA