IniciActualitat › Xè Neobaròmetre 2019, que analitza experi...

Xè Neobaròmetre 2019, que analitza experiències locals en pressupostos participatius

16 juliol de 2019

La consultora Neòpolis ha fet públic el Xè Neobaròmetre 2019, en què ha analitzat 89 experiències locals de pressupostos participatius de l’any 2017. Amb aquest estudi Neòpolis aporta una visió de les experiències en pressupostos participatius a les administracions locals, que cada cop estan més extensos i implantats en els municipis de Catalunya.

El X Neobaròmetre posa el focus en els ens que promouen els processos participatius, les característiques generals de les experiències, i les etapes i metodologia dels processos. En aquesta edició també s’ha analitzat les percepcions i valoracions dels agents entrevistats, per conèixer l’eficàcia i eficiència dels processos. L’estudi conclou que la ideologia dels equips de govern dels municipis no és determinant a l’hora de dur a terme processos participatius, però que a nivell territorial la proporció de municipis de les províncies de Girona i Barcelona que duen a terme processos participatius superen amb diferència als de Lleida i Tarragona.

En relació als processos participatius, detecten una tendència de creixement d’experiències de pressupostos participatius, però alerten que l’augment quantitatiu no ha anat acompanyat d’una millora qualitativa en la configuració dels processos participatius, entre altres motius, per l'excessiva rapidesa per executar els processos. En qualsevol cas, les experiències han estat satisfactòries, i el 97% dels municipis que han dut a terme pressupostos participatius asseguren que repetiran l’experiència, constatant la consolidació d’aquesta política.

Des de Neòpolis fan diverses recomanacions respecte de la metodologia emprada per dur a terme els processos participatius, com que s’incorpori a la ciutadania en el disseny dels processos participatius per garantir-ne l’èxit (com ha quedat demostrat en aquells municipis que així ho fan), o que es fomentin els espais informatius presencials com a complement als canals informatius online, i per incentivar la implicació de la ciutadania en les diferents fases del processos participatius. També aposten per millorar el seguiment, avaluació i rendició de comptes  per garantir la qualitat i la transparència del procés.

La majoria dels participants dels diferents processos participatius que s’han estudiat afirmen que els pressupostos participatius són una eina que millora les polítiques públiques locals, i que fomenten el compromís de la ciutadania amb el bé comú i la cosa pública. Segons Neòpolis, aquestes reflexions i valoracions permeten pensar que pot produir-se una tendència a consolidar aquest instrument de participació ciutadana.

Per obtenir més informació del Xè Neobaròmetre, podeu consultar la següent pàgina web: https://neopolis.cat/