IniciActualitat › La XI Setmana Municipal s'inicia parlan...

La XI Setmana Municipal s'inicia parlant de l'impost de plusvàlua

10 juliol de 2018

L'ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la UAB, juntament amb l’Escola d’Administració Pública, i les quatre diputacions catalanes han organitzat una nova edició de la Setmana Municipal. Es tracta d'una proposta formativa, hereva de la iniciativa que fa més de 100 anys va posar en marxa la Mancomunitat de Catalunya, per formar el personal de les adminstracions locals.

En aquesta 11a edició, el format s'ha plantejat en tres sessions independents. La primera, la d'aquest dimarts, se centrava en l'impacte de les darreres novetats normatives i interpretacions jurisprudencials entorn l'impost de la plusvàlua. Un tema d'actualitat, especialment arran de la sentència del Tribunal Suprem que determina que només es podrà reclamar l'impost si es demostra que la transmissió patrimonial s'ha realitzat amb pèrdues. En aquest sentit, la secretària d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Marta Espasa, ha explicat que és un impost amb un "caràcter controvertit" i que molts hisendistes reclamen la seva eliminació perquè "té un problema de disseny i suposa una doble imposició". Per aquest motiu, ha defensat que seria una oportunitat "eliminar-lo en el marc de la reforma del sistema fiscal i del sistema de finançament local".

Espasa també ha explicat que en els últims anys l'impost de plusvàlua s'ha convertit en el segon impost en termes de recaptació per als ajuntaments. A Catalunya es recapten 550 milions d'euros, cosa que suposa el 12% dels ingressos impositius.

La secretària d'Hisenda també ha defensat la tasca dels ajuntaments, ja que des del 2012 sempre han tancat els comptes amb superàvit, "cosa que ha ajudat a l'estat espanyol a complir amb els objectius de dèficit". I ha apuntat com a causes d'aquest compliment el pla d'ajust a la despesa dels ens locals i el fet que no depenguin dels impostos vinculats a l'activitat econòmica. "Gràcies a l'IBI tenen un major control de les seves finances", ha apuntat sobre un impost que des del 2006 no ha parat de créixer i ha duplicat la seva importància en quant als ingressos que perceben els ajuntaments.

La inauguració també ha comptat amb la directora general de Planificació i Estudis Fiscals de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Peretó, que ha coincidit a dir que és un impost que cladria modificar. Al llarg de la sessió s'ha parlat també del projecte de Llei d'hisendes locals i s'ha fet una taula rodona. Dimecres es va fer la segona sessió de la Setmana Municipal centrada en la nova figura dels delegats de Protecció de Dades. El cap dels Serveis Jurídics de l'ACM, Albert Guilera, va exposar que aquesta figura "ha de disposar de temps, formació constant i recursos per desplegar totes les seves funcions". També va insistir en què ha de tenir independència: "No pot estar sotmès al control jeràrquic i ha d'actuar segons el seu propi criteri". Al llarg de la sessió també es va parlar dels delegats de protecció de dades externs a l'administració i es va exposar l'experiència de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Dijous es farà la tercera i última sessió per parlar de l'impacte de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic en el govern dels ens locals.