IniciCentral compresProductes › Contracte gas (1 octubre 2021 – 30 setembr...

Contracte gas (1 octubre 2021 – 30 setembre 2022)

  • Servei de subministrament de gas natural.
  • L’empresa adjudicatària del subministrament de gas natural és Endesa Energia SAU.
  • A partir de l'1 d'octubre de 2021 entra en vigor la tercera pròrroga de l'Acord marc. Tindrà una vigència de 12 mesos (des de l’1/10/2021 fins 30/09/2022).
  • 312 ens locals tenen contractat el subministrament de gas natural a través de la central de compres del món local.
  • Les entitats que es vulguin incorporar de nou al contracte cal que prèviament consultin a la oficina de seguiment de contractes (centraldecompres@acm.cat o 93 496 1616 ext. 104).

 

Com adherir-se

Per adherir-se cal fer només dues passes:

1. Aprovar l’adhesió a l’Acord marc derivat de subministrament de gas natural de l’ACM utilitzant el 2018.02-D1 Model d'adhesió tercera pròrroga contracte derivat de gas.

2. Enviar el certificat de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment a través de l'EACAT) o per correu electrònic a l'adreça centraldecompres@acm.cat. Enviar el certificat de l’acord a Endesa Energia SAU (c/ Avinguda Vilanova, 12 - 08018 Barcelona)

L’actualització de preus del contracte de subministrament de gas natural és trimestral i està referenciat al preu del Brent dels darrers sis mesos i al tipus de canvi euro/dolar.

BAIXA PRESSIÓ

Adjudicatari: ENDESA ENERGIA SA  

Preus: 2n trimestre del 2022

Tarifa

Interval de consum

Terme Terme variable (€/MWh) (*)

RL.1

Fins a 5.000 kWh

47,021

RL.2

De 5.000 a 15.000 kWh

43,5741

RL.3

De 15.000 a 50.000 kWh

41,021

RL.4

De 50.000 a 100.000 kWh

44,226

RLTB.5 De 100.000 a 300.000 kWh

43,627

RLTB.6 De 300.000 a 1.500.000 kWh

36,961

* Domiciliant els pagaments s'aplica un descompte de l'1,5% en els preus del terme variable. Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l'IVA ni cap altre impost.

 

ALTA PRESSIÓ

Adjudicatari: ENDESA ENERGIA SA  

Preus: 2n trimestre 2022

Tarifa

Interval de consum

Terme Terme variable (€/MWh) (*)

RL.1

Fins a 5.000 kWh

35,958

RL.2

De 5.000 a 15.000 kWh

34,653

RL.3

De 15.000 a 50.000 kWh

33,965

RL.4

De 50.000 a 100.000 kWh

34,249

RLTA.5 De 100.000 a 300.000 kWh

33,378

RLTA.6 De 300.000 a 1.500.000 kWh

33,245

 

(*) Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme variable. Tots els preus detallats en aquesta taula no inlcouen l'IVA ni cap altre impost.

Tal i com disposa la clàusula vintena del PCAP derivat, s'aplicaran als preus el corresponent càlcul trimestral amb indexació del preu. Amb aquest sistema, la revisió del preu seria trimestral, i estaria indexada a dos valors: el barril Brent i el canvi Euro/Dòlar.

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16 Ext. 222
centraldecompres@acm.cat