IniciCentral compresProductes › Sublot 5.4 Òrgans interventors (Tarragona)

Sublot 5.4 Òrgans interventors (Tarragona)

L’adjudicació s’ha realitzat per lots provincials i es diferencien els preus horaris de les actuacions dels altres treballs de control financer (CF). També s’informa de la puntuació obtinguda en la valoració de les proposicions subjectes a judici de valor (JDV).

 

Els ens locals hauran de sol·licitar a les empreses seleccionades el nombre d’hores per prestar el servei objecte del contracte basat, i hauran de comunicar quin serà el criteri d’adjudicació (qualitat-preu o únicament preu).

 

D’acord amb la clàusula 39 del PCAP, els ens locals hauran d’enviar a les empreses seleccionades el formulari de dades, degudament omplert. Entre les dades a enviar, l’ens local haurà d’indicar el criteri d’adjudicació i podrà incloure el nombre màxim i mínim d’hores per prestar el servei d’auditoria. En el cas que l’import del contracte basat sigui inferior a 221.000 €, (IVA no inclòs), l’entitat local podra no convidar a la totalitat d’empreses sempre que com a mínim sol·liciti ofertes a tres de les seleccionades en el lot corresponent. Quan l’import superi els 221.000 € (IVA no inclòs), caldrà convidar a totes les empreses seleccionades.

Demanar informació

LOT 5

Tarragona

 

CF

JDV

Adjudicatari

€/h

punts

FAURA-CASAS

56

35,82

AUREN

68

39,75

CORTES

56

33,50

CROWE

70

32,25

UNIAUDIT

75

33,17

RSM SPAIN

75

33,25

GTAC

72

32,00

ERNST & YOUNG

90

36,24

MAZARS

80

33,47

GPM

65

7,50

AUDRIA

80

2,75

DELOITTE

75

21,90

L’adjudicació s’ha realitzat per lots provincials i es diferencien els preus horaris de les actuacions dels altres treballs de control financer (CF). També s’informa de la puntuació obtinguda en la valoració de les proposicions subjectes a judici de valor (JDV).

Empresa

Dades de contacte

Audria Auditoría y Consultoría SLP

Enric  Sobrans

934 515 156 / 606 390 634

esobrans@audria.net

Auren Auditores SP, SLP

Cristina Adam

932 155 989 / 676 951 498

cristina.adam@bcn.auren.es

Cortes y Asociados Auditores SL

David Cepeda

932 182 919 / 657 711 754

auditoria@cortesaudit.com

Crowe Auditores España SLP

Toni Juan Carreño

932 183 666 / 628 579 721

toni.juan@crowe.es

Deloitte SL

David Eraso

932 804 040 / 626 974 195

deraso@deloitte.es

Ernst & Young SL

Ivan Cañizares

699 519 128

ivan.canizaresmolero@es.ey.com

Faura Casas  Auditors Consultors SL

Pere Ruiz

934 816 469 / 902 282 830 / 619 781 355

pruiz@faura-casas.com; faura-casas@faura.com

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría SA

Joan Claret

933 012 022 / 645 386 835

joan.claret@pich.bnfix.com

GPM Auditors Associats SL

Francesc  Xavier Torrent

972 220 402 / 619 662 036

xtorrent@gpmauditors.com

Mazars Auditores SLP

Rosa Ibarz

934 050 855

rosa.ibarz@mazars.es

RSM Spain Auditores SLP

Enric Andreu

934 184 747 / 666 922 908

eandreu@rsm.es

Uniaudit Oliver Camps SL

Joan Claret

933 012 022 / 645 386 835

joan.claret@pich.bnfix.com