IniciCentral compresProductesCalderes de biomassa › Lot 4 Manteniment de calderes de biomassa i ...

Lot 4 Manteniment de calderes de biomassa i les seves instal·lacions

Lot 4 Manteniment de calderes de biomassa i les seves instal·lacions


 

Demanar informació

Lot 4. Manteniment de calderes de biomassa i les seves instal·lacions

Manteniment de les calderes de biomassa que inclou com a mínim, el desplaçament, la revisió, la mà d’obra i el certificat, diferentciant preu segons la potència de la caldera a mantenir.

D’acord amb la clàusula 49 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors a 200.000 € atenent a un dels criteris següents: Planificació, Menor (menys de 15.000 €), Preu, Qualitat (marcat en verd), Qualitat-preu (marcat en lila), Adequació, Operativitat o Risc de concentració.

 

Adjudicataris Província de Barcelona

Sublot 4.1

menys de 70 kW

de 70 a 149 kW

de 150 a 299 kW

de 300 a 500 kW

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA

280,00 €

570,00 €

1.282,00 €

1.499,00 €

ENERGRUP BIO RENOVABLES SL

600,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

COMET MARTINEZ-BOIX SL

340,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.200,00 €

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SAU

408,00 €

5.155,20 €

5.457,60 €

5.457,60 €

TONDO ENERGÍA SL

340,00 €

4.296,00 €

4.548,00 €

4.548,00 €

   *Els preus són unitaris i no inclouen l’IVA

 

Adjudicataris Província de Girona

Sublot 4.2

menys de 70 kW

de 70 a 149 kW

de 150 a 299 kW

de 300 a 500 kW

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA

280,00 €

570,00 €

1.282,00 €

1.499,00 €

COMET MARTINEZ-BOIX SL

340,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.200,00 €

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SAU

408,00 €

5.155,20 €

5.457,60 €

5.457,60 €

TONDO ENERGÍA SL

340,00 €

4.296,00 €

4.548,00 €

4.548,00 €

   *Els preus són unitaris i no inclouen l’IVA

 

Adjudicataris Província de Lleida

Sublot 4.3

menys de 70 kW

de 70 a 149 kW

de 150 a 299 kW

de 300 a 500 kW

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA

280,00 €

570,00 €

1.282,00 €

1.499,00 €

COMET MARTINEZ-BOIX SL

340,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.200,00 €

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SAU

408,00 €

5.155,20 €

5.457,60 €

5.457,60 €

TONDO ENERGÍA SL

340,00 €

4.296,00 €

4.548,00 €

4.548,00 €

   *Els preus són unitaris i no inclouen l’IVA

 

Adjudicataris Província de Tarragona

Sublot 4.4

menys de 70 kW

de 70 a 149 kW

de 150 a 299 kW

de 300 a 500 kW

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA

280,00 €

570,00 €

1.282,00 €

1.499,00 €

COMET MARTINEZ-BOIX SL

340,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.200,00 €

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SAU

408,00 €

5.155,20 €

5.457,60 €

5.457,60 €

GELABERT MIRO SA 1.644,00 € 1.734,12 € 1.778,82 € 1.823,53 €

TONDO ENERGÍA SL

340,00 €

4.296,00 €

4.548,00 €

4.548,00 €

   *Els preus són unitaris i no inclouen l’IVA

Adjudicataris Província Barcelona

Empresa Dades de contacte
Comercial Vallesana de Suministros SA

Oscar de Caralt

938 650 585

acm@electracomercial.com

Energigrup Bio-renovables SL

Joan Anton Fornieles

937 884 055 / 625 584 635

jfornieles@energrup.com

Comet Martínez Boix SL

Tomàs Martínez

938 442 530 / 639 630 782

tmartinez@comet.cat / comet@comet.cat

Veolia Serveis Catalunya SAU

Francesc Estrada

933 340 800 / 697 797 020

francesc.estrada@veolia.com

Tondo Energia SL

Xavier Tondo

938 893 919 / 639 380 429

xavi@tondoenergia.com

 

Adjudicataris Província de Girona

Empresa Dades de contacte
Comercial Vallesana de Suministros SA

Oscar de Caralt

938 650 585

acm@electracomercial.com

Comet Martínez Boix SL

Tomàs Martínez

938 442 530 / 639 630 782

tmartinez@comet.cat / comet@comet.cat

 

Veolia Serveis Catalunya SAU

Francesc Estrada

933 340 800 / 697 797 020

francesc.estrada@veolia.com

Tondo Energia SL

Xavier Tondo

938 893 919 / 639 380 429

xavi@tondoenergia.com

 

Adjudicataris Província de Lleida

Empresa Dades de contacte
Comercial Vallesana de Suministros SA

Oscar de Caralt

938 650 585

acm@electracomercial.com

Comet Martínez Boix SL

Tomàs Martínez

938 442 530 / 639 630 782

tmartinez@comet.cat / comet@comet.cat

 

Veolia Serveis Catalunya SAU

Francesc Estrada

933 340 800 / 697 797 020

francesc.estrada@veolia.com

Tondo Energia SL

Xavier Tondo

938 893 919 / 639 380 429

xavi@tondoenergia.com

 

Adjudicataris Província de Tarragona

Empresa Dades de contacte
Comercial Vallesana de Suministros SA

Oscar de Caralt

938 650 585

acm@electracomercial.com

Comet Martínez Boix SL

Tomàs Martínez

938 442 530 / 639 630 782

tmartinez@comet.cat / comet@comet.cat

 

Veolia Serveis Catalunya SAU

Francesc Estrada

933 340 800 / 697 797 020

francesc.estrada@veolia.com

Gilabert Miro SA

Marc Solé

977 757 635 / 649 451 036

marcsole@gilabertmirio.com

Tondo Energia SL

Xavier Tondo

938 893 919 / 639 380 429

xavi@tondoenergia.com