IniciCentral compresProductes › Complements Protecció Civil

Complements Protecció Civil

* La fotografia és orientativa i pot no correspondre exactament amb els equips i models adjudicats.

D’acord amb l’apartat A2 de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents: Major puntuació, Planificació, Preu, Judici de Valor, Menor (menys de 15.000 €) , Adequació i  Adaptabilitat. Al PCAP podeu veure el detall de cadascun d’aquests criteris.

Lot 7 - Complements de Protecció Civil

Adjudicatari

Gorra

Cinturó operatiu

Cinturó representació

Corbata representació

S.E. MILTEC SL

ÁNGEL GABARDÓS

ARES

POSSUM 11203

MILTEC GALA

25,40 €

19,06 €

23,15 €

9,70 €

SOL. TECNICAS 2000 SL

SOLTEC PC

SHOKE DOBLE

SOLTEC ADVERSIA

BOCCOLA

30,32 €

17,36 €

13,11 €

9,98 €

INSIGNA UNIFORMES SL

COPY JPN

LONA PC

PAISANO PIEL

GOMA RASO

19,94 €

13,95 €

41,85 €

8,98 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Consulteu a les ofertes si s’apliquen increments de preu per a comandes inferiors a 1.000 €

Empresa Dades de contacte
S.E. MILTEC SL

Sebastià Ayats

619 103 532 / 937 362 692

sebastia.ayats@miltec.es

SOL. TECNICAS 2000 SL

Alfredo Gracía Díaz

675 805 945 / 916 569 724

alfredo@soltec2000.es

INSIGNIA UNIFORMES SL

Albert Duràn

608 752 148

aduran@insigna.es