IniciCentral compresProductes › Contracte gas (1a pròrroga vigent a partir ...

Contracte gas (1a pròrroga vigent a partir de l'1 d'octubre de 2023)

  • Servei de subministrament de gas natural.
  • L’empresa adjudicatària del subministrament de gas natural és Endesa Energia SAU.
  • A partir de l'1 d'octubre de 2023 entrarà en vigor la primera pròrroga. Tindrà una vigència de 12 mesos (des de l’1/10/2023 fins a nou acord marc).
  • 430 ens locals tenen contractat el subministrament de gas natural a través de la central de compres del món local.
  • Les entitats que es vulguin incorporar de nou al contracte cal que prèviament consultin a la oficina de seguiment de contractes (centraldecompres@acm.cat o 93 496 1616 ext. 222).

 

Com adherir-se

Per adherir-se cal fer només dues passes:

1. Aprovar l’adhesió a l’Acord marc derivat de subministrament de gas natural de l’ACM utilitzant el Model d'adhesió contracte de gas - 1a pròrroga.

2. Enviar el certificat de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment a través de l'EACAT) o per correu electrònic a l'adreça centraldecompres@acm.cat. Enviar el certificat de l’acord a Endesa Energia SAU (c/ Avinguda Vilanova, 12 - 08018 Barcelona)

L’actualització de preus del contracte de subministrament de gas natural és trimestral i està referenciat al MIBGAS.

BAIXA PRESSIÓ

Adjudicatari: ENDESA ENERGIA SA  

Preus: 4t trimestre del 2023

Tarifa

Interval de consum

Terme Terme variable (€/MWh) (*)

RL.1

Fins a 5.000 kWh

115,500

RL.2

De 5.000 a 15.000 kWh

112,547

RL.3

De 15.000 a 50.000 kWh

109,845

RL.4

De 50.000 a 100.000 kWh

112,299

RLTB.5 De 100.000 a 300.000 kWh

111,367

RLTB.6 De 300.000 a 1.500.000 kWh

105,180

* Domiciliant els pagaments s'aplica un descompte de l'1,5% en els preus del terme variable. Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l'IVA ni cap altre impost.

 

ALTA PRESSIÓ

Adjudicatari: ENDESA ENERGIA SA  

Preus: 4t trimestre 2023

Tarifa

Interval de consum

Terme Terme variable (€/MWh) (*)

RL.1

Fins a 5.000 kWh

116,827

RL.2

De 5.000 a 15.000 kWh

113,467

RL.3

De 15.000 a 50.000 kWh

110,946

RL.4

De 50.000 a 100.000 kWh

112,377

RLTA.5 De 100.000 a 300.000 kWh

101,802

RLTA.6 De 300.000 a 1.500.000 kWh

101,635

(*) Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme variable. Tots els preus detallats en aquesta taula no inlcouen l'IVA ni cap altre impost.

Tal i com disposa la clàusula vint-i-tresena del PCAP (Exp.2021.04-A02), s’aplicarà als preus el corresponent càlcul trimestral amb indexació del preu al MIBGAS.

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16 Ext. 222
centraldecompres@acm.cat

Endesa: 900 847 009                             

sgp.acm@endesa.es