IniciCentral compresProductes › Contracte elèctric (1 gener 2019 - 31 desem...

Contracte elèctric (1 gener 2019 - 31 desembre 2019)

  • Servei de subministrament elèctric en baixa i alta tensió.
  • L’empresa adjudicatària del subministrament elèctric és Endesa Energia SAU.
  • El període de vigència de la segona pròrroga és de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019.
  • Més de 850 ens locals tenen contractat el subministrament elèctric a través de la central de compres del món local.

 

Com adherir-se

Per adherir-se cal fer només dues passes:

1.    Aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-CCDL utilitzant el model d’adhesió.

2.    Enviar l’acord a l’ACM i a Endesa Energia SAU.

•    Enviar el certificat de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (c/ València, 231, 6a - 08007 Barcelona). Us agrairíem que ens avancéssiu el certificat per correu electrònic a l’adreça centraldecompres@acm.cat. Enviar el certificat de l’acord a Endesa Energia SAU (c/Avinguda Vilanova 12 08018 Barcelona)

• Fer-nos arribar el dos formularis següents: formulari ens local i formulari CUPS a la bústia de correu centraldecompres@acm.cat 

Demanar informació

Preus per a l'any 2019 resultants de l'actualització prevista en el PCAP en cas de pròrroga.

Aquests preus es veuran modificats lleugerament a l'alça o a la baixa en funció de com tanquin l'any els termes regulats de capacitat, pèrdues i interrumpibilitat.

Adjudicatari: Endesa Energia SA

 

LOT 1. BAIXA TENSIÓ

  Terme d'energia Preus (€/kWh) Terme de potència Preus (€/kW any)

Tarifa (Sublot)

P1 

P2

P3 

P1

P2

P3

2.0A (BT1)

0,129298

 

 

38,043426

 

 

2.0DHA (BT2)

0,153709

 

0,074041

38,043426

 

 

2.0DHS (BT3)

0,152424

0,081452

0,069923

38,043426

 

 

2.1A (BT4)

0,145438

 

 

44,44471

 

 

2.1DHA (BT5)

0,167434

 

0,089396

44,44471

 

 

2.1DHS (BT6)

0,167892

0,097034

0,082565

44,44471

 

 

3.0A (BT7)

0,114220

0,100242

0,072643

40,728885

24,43733

16,291555

 

LOT 2. ALTA TENSIÓ

Tarifa (Sublot) Períodes

3.1A (AT1)

P1 

P2

P3 

-

-

-

Terme d'eneriga (€/kWh)

0,102617

0,094780

0,0766289

-

-

-

Terme de potència (€/kW any)

59,173468

36,490689

8,367731

-

-

-

6.1 (AT2)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Terme d'eneriga (€/kWh)

0,118697

0,101506

0,094756

0,085182

0,078703

0,069575

Terme de potència (€/kW any)

39,139427

19,586654

14,334178

14,33417

14,33417

6,540177

 

Actualització: Setembre 2019

Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme d’energia.

Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l'IVA ni cap altre impost.

Des de l’1 d’abril de 2015 l’energia subministrada és 100% verda

 

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16   

centraldecompres@acm.cat

Endesa: 900 847 009                             

sgp.acm@endesa.es