IniciCentral compresProductes › Contracte elèctric (1 gener 2020 - 31 dese...

Contracte elèctric (1 gener 2020 - 31 desembre 2020)

  • Servei de subministrament elèctric en baixa i alta tensió.
  • L’empresa adjudicatària del subministrament elèctric és Endesa Energia SAU.
  • El període de vigència del nou contracte derivat (Expedient 2015.05-D2) és de l'1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2020.
  • Més de 900 ens locals tenen contractat el subministrament elèctric a través de la central de compres del món local.

 

COM ADHERIR-SE

Per adherir-se només cal:

  1. Aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-CCDL utilitzant el Model adhesió electricitat 2020.
  2. Adjuntar el Formulari Ens Locals (en format Word) i una còpia segellada (en format PDF).
  3. Adjuntar el Formulari CUPS (en format Excel) i una còpia segellada (en format PDF).
  • Fer-nos arribar el certificat de l’Acord juntament amb el formulari Ens local i formulari CUPS a l’adreça electrònic centraldecompres@acm.cat
  • Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per e-Notum al NIF.: G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat, o per correu postal al c/. València, núm 231, 6a planta, 08007 Barcelona.
  • Notificar l’Acord a Endesa Energia SAU, empresa adjudicatària a Avda. Vilanova, núm 2-10, 08018 Barcelona.
Demanar informació

Preus d’adjudicació per a l'any 2020.

Aquests preus es veuran modificats lleugerament a l'alça o a la baixa en funció de com tanquin l'any els termes regulats de capacitat, pèrdues i interrumpibilitat.

Adjudicatari: Endesa Energia SA

Preus terme d'energia:

LOT 1. BAIXA TENSIÓ (BT)

  Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot BT1

2.0A

129,275

Sublot BT2

2.0DHAP1

153,682

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,015

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,397

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,426

Sublot BT6

2.0DHSP3

69,899

Sublot BT7

2.1A

145,415

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407
Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37
Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865
Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008
Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541
Sublot BT13 3.0AP1 114,198
Sublot BT14 3.0AP2 100,212
Sublot BT15 3.0AP3 72,623

 

LOT 2. ALTA TENSIÓ (AT)

  Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934

Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8 6.1AP5 74,936
Sublot AT9 6.1AP6 65,815

 

Preus del terme de potència:

LOT 1. BAIXA TENSIÓ (BT)

  €/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3
2.0 A 38,043426    
2.0 DHA 38,043426    
2.0 DHS 38,043426    
2.1 A 44,444710    
2.1 DHA 44,444710    
2.1 DHS 44,444710    
3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

 

LOT 2. ALTA TENSIÓ (AT)

  €/kW i any      

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3 Període 4 Període 5 Període 6
3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731      
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Actualització: Setembre 2019

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).

Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme d’energia.

Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l'IVA ni cap altre impost.

Des de l’1 d’abril de 2015 l’energia subministrada és 100% verda

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16   

centraldecompres@acm.cat

Endesa: 900 847 009                             

sgp.acm@endesa.es