IniciCentral compresProductes › Contracte elèctric (1 gener 2020 - 31 dese...

Contracte elèctric (1 gener 2020 - 31 desembre 2020)

  • Servei de subministrament elèctric en baixa i alta tensió.
  • L’empresa adjudicatària del subministrament elèctric és Endesa Energia SAU.
  • El període de vigència del nou contracte derivat (Expedient 2015.05-D2) és de l'1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2020.
  • Més de 900 ens locals tenen contractat el subministrament elèctric a través de la central de compres del món local.

 

COM ADHERIR-SE

Per adherir-se només cal:

  1. Aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-CCDL utilitzant el Model adhesió electricitat 2020.
  2. Adjuntar el Formulari Ens Locals (en format Word) i una còpia segellada (en format PDF).
  3. Adjuntar el Formulari CUPS (en format Excel) i una còpia segellada (en format PDF).
  • Fer-nos arribar el certificat de l’Acord juntament amb el formulari Ens local i formulari CUPS a l’adreça electrònic centraldecompres@acm.cat
  • Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per e-Notum al NIF.: G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat, o per correu postal al c/. València, núm 231, 6a planta, 08007 Barcelona.
  • Notificar l’Acord a Endesa Energia SAU, empresa adjudicatària a Avda. Vilanova, núm 2-10, 08018 Barcelona.
Demanar informació

Preus d’adjudicació per a l'any 2020.

Aquests preus es veuran modificats lleugerament a l'alça o a la baixa en funció de com tanquin l'any els termes regulats de capacitat, pèrdues i interrumpibilitat.

Adjudicatari: Endesa Energia SA

Preus terme d'energia:

LOT 1. BAIXA TENSIÓ (BT)

Adjudicatari: ENDESA ENERGIA SA

 

Terme d'energia Preus (€/MWh)

TARIFA (Sublot)

P1

P2

P3

2.0 A (BT1)

128,412

 

 

2.0 DHA (BT2)

152,825

 

73,177

2.0 DHS (BT3)

151,538

80,563

69,074

2.1A (BT4)

144,552

 

 

2.1 DHA (BT5)

166,550

 

88,532

2.1. DHS (BT6)

167,006

96,145

81,716

3.0A (BT7)

113,339

99,355

71,775

 


 

LOT 2. ALTA TENSIÓ (AT)

Adjudicatari: ENDESA ENERGIA SAU

TARIFA (Sublot)

Períodes

3.1A (AT1)

P1

P2

P3

-

-

-

Terme d’energia  (€/kWh)

0,098070

0,090231

0,072084

-

-

-

6.1 (AT2)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Terme d’energia  (€/kWh)

0,114150

0,096950

0,090210

0,080633

0,074162

0,065027

Actualització: Febrer 2020

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).

Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme d’energia.

Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l'IVA ni cap altre impost.

Des de l’1 d’abril de 2015 l’energia subministrada és 100% verda

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16   

centraldecompres@acm.cat

Endesa: 900 847 009                             

sgp.acm@endesa.es