IniciCentral compresProductes › Contracte elèctric (1 gener 2021 - 30 juny ...

Contracte elèctric (1 gener 2021 - 30 juny 2021)

  • Servei de subministrament elèctric en baixa i alta tensió.
  • L’empresa adjudicatària del subministrament elèctric és Endesa Energia SAU.
  • El període de vigència de la pròrroga del contracte derivat (Expedient 2015.05-D2) és de l'1 de gener de 2021 fins al 30 de juny de 2021.
  • Més de 927 ens locals tenen contractat el subministrament elèctric a través de la central de compres del món local.

 

Com adherir-se

Per adherir-se només cal:

1.    Aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-CCDL utilitzant el Model adhesió electricitat 2021.

2.   Adjuntar el Formulari Ens Locals (en format Word) i una còpia segellada (en format PDF).

3.  Adjuntar el Formulari CUPS (en format Excel) i una còpia segellada (en format PDF).

• Fer-nos arribar el certificat de l’Acord juntament amb el formulari Ens local i formulari CUPS a l’adreça electrònic centraldecompres@acm.cat

• Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per e-Notum al NIF.: G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat, o per correu postal al c/. València, núm 231, 6a planta, 08007 Barcelona.

• Notificar l’Acord a Endesa Energia SAU, empresa adjudicatària a Avda. Vilanova, núm 2-10, 08018 Barcelona.

Preus per a l'any 2021.

Aquests preus es veuran modificats lleugerament a l'alça o a la baixa en funció de com tanquin l'any els termes regulats de capacitat, pèrdues i interrumpibilitat.

Adjudicatari: Endesa Energia SA

 

LOT 1. BAIXA TENSIÓ

  Terme d'energia Preus (€/kWh) Terme de potència Preus (€/kW any)

Tarifa (Sublot)

P1 

P2

P3 

P1  P2 P3

2.0A (BT1)

0,116217

 

 

38,043426    

2.0DHA (BT2)

0,140630

 

0,060983

38,043426    

2.0DHS (BT3)

0,139343

0,068368

0,056879

38,043426    

2.1A (BT4)

0,132357

 

 

44,44471    

2.1DHA (BT5)

0,154355

 

0,076338

44,44471    

2.1DHS (BT6)

0,154811

0,083950

0,069521

44,44471    

3.0A (BT7)

0,101144

0,087160

0,059580

44,44471 24,43733 16,291555

 

LOT 2. ALTA TENSIÓ

Tarifa (Sublot) Períodes

3.1A (AT1)

P1 

P2

P3 

P4

P5

P6

Terme d'energia (€/kWh)

0,086837

0,078997

0,060851

-

-

-
Terme de potència (€/k any) 59,173468 36,490689 8,367731      
6.1A (AT2) P1 P2 P3 P4 P5 P6

Terme d'energia (€/kWh)

0,102916

0,085716

0,078977

0,069400

0,062929

0,053793
Terme de potència (€/k any) 39,13427 19,586654 14,334178 14,33417 14,33417 6,540177

 

Actualització: febrer 2021

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).

Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme d’energia.

Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l'IVA ni cap altre impost.

Des de l’1 d’abril de 2015 l’energia subministrada és 100% verda

 

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16   

centraldecompres@acm.cat

Endesa: 900 847 009                             

sgp.acm@endesa.es