IniciCentral compresProductesEnllumenat públic – LED › Lot territorial 1. Barcelonès i Baix Llobre...

Lot territorial 1. Barcelonès i Baix Llobregat

Cada lot territorial disposa d’un unic adjudicatari del lot de Subministrament i Instal·lació i un altre del lot de Subministrament, Instal·lació i Manteniment.

 

A continuació es presenten per cada lot territorial l’empresa adjudicatària i les corresponents llumeneres, columnes i punts de llum solar adjudicades en totes les seves modalitats tant pel lot de Subministrament i instal·lació (2.2) com el de Subministrament , instal·lació i manteniment (2.3). L’ens local podrà escollir si només vol el subministrament i instal·lació o si prefereix que a més en facin el manteniment dels punts de llum instal·lats.

D’acord amb la clàusula 49 del PCAP els ens locals poden contractar directament a l’empresa adjudicatària de cada lot territorial en base als preus adjudicats. Igualment els ens locals podran completar l’oferta d’acord amb el que estableix la clàusula 50 del PCAP.

Demanar informació

Barcelonès i Baix Llobregat

W

Lot 2.2.1

Lot 2.3.1

ADJUDICATARI

 

ETRABONAL

ETRABONAL

Ambiental Jardi

30

Dunna lira

Dunna lira

 

226,36 €

226,36 €

50

Dunna lira

Dunna lira

231,79 €

231,79 €

70

Dunna lira

Dunna lira

252,19 €

252,19 €

Ambiental Època

30

Ochocentista

Ochocentista

 

232,50 €

232,50 €

50

Ochocentista

Ochocentista

238,75 €

238,75 €

Ambiental Urbana

30

Dunna

Dunna

 

217,04 €

217,04 €

50

Dunna

Dunna

218,43 €

218,43 €

70

Dunna

Dunna

244,54 €

244,54 €

Funcional Estil

30

Milan S

Milan S

 

182,75 €

182,75 €

50

Milan S

Milan S

186,63 €

186,63 €

70

Milan S

Milan S

246,86 €

246,86 €

Funcional Vial

30

Milan S

Milan S

 

182,75 €

182,75 €

50

Milan S

Milan S

186,63 €

186,63 €

70

Milan S

Milan S

246,86 €

246,86 €

Projectors

50

Atlas 1

Atlas 1

 

171,25 €

171,25 €

70

Atlas 1

Atlas 1

194,50 €

194,50 €

150

Milan M

Milan M

273,09 €

273,09 €

300

Milan XL

Milan XL

395,00 €

395,00 €

Col. Troncocònica

m.

ICAP PP

ICAP PP

 

4

139,38 €

139,38 €

6

181,75 €

181,75 €

9

284,25 €

284,25 €

Columna Cilindrica

m.

ICCL ES1SPP

ICCL ES1SPP

 

4

205,75 €

205,75 €

6

257,00 €

257,00 €

8

376,88 €

376,88 €

Bàcul

m.

ACBT CON

ACBT CON

 

7

346,25 €

346,25 €

9

382,75 €

382,75 €

Columna Clàssica

m.

ICVI32EHPP

ICVI32EHPP

 

3,5

244,00 €

244,00 €

Punt fotovoltaic

Runner Solar

Runner Solar

615,94 €

615,94 €

Preu manteniment anual punt de llum LED 18,75 €

*Els preus són unitaris i no inclouen l’IVA

Empresa Dades de contacte
UTE Etrabonal 

Miquel Sala

933 778 150