IniciCentral compresProductes › Jaquetes i altres

Jaquetes i altres

* La fotografia és orientativa i pot no correspondre exactament amb els equips i models adjudicats.

D’acord amb l’apartat A2 de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents: Major puntuació, Planificació, Preu, Judici de Valor, Menor (menys de 15.000 €) , Adequació i  Adaptabilitat. Al PCAP podeu veure el detall de cadascun d’aquests criteris.

Lot 2 - Jaquetes i altres

Adjudicatari

Armilla

Anorac

Folre polar

Granota de treball

S.E. MILTEC SL

PORTWEST

MILTEC PC

MILTEC PC

 

18,75 €

150,00 €

53,70 €

81,25 €

SOL. TECNICAS 2000 SL

WORTEAM C4047

WORTEAM C3745

SOLTEC

WORTEAM C3000

28,08 €

92,23 €

90,52 €

47,53 €

INSIGNA UNIFORMES SL

BASILEA

SAJONIA

VK BICOLOR

BUZO BICOLOR NARANJA

88,80 €

271,33 €

162,80 €

54,87 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Consulteu a les ofertes si s’apliquen increments de preu per a comandes inferiors a 1.000 €

Empresa Dades de contacte
S.E. MILTEC SL

Sebastià Ayats

619 103 532 / 937 362 692

sebastia.ayats@miltec.es

SOL. TECNICAS 2000 SL

Alfredo Gracía Díaz

675 805 945 / 916 569 724

alfredo@soltec2000.es

INSIGNIA UNIFORMES SL

Albert Duràn

608 752 148

aduran@insigna.es