IniciCentral compresProductes › Lot 1. Barcelonès i Baix Llobregat

Lot 1. Barcelonès i Baix Llobregat

Manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius. Per lots territorials i presentant tres nivells de manteniment: bàsic, semi risc i tot risc .   

LOT 1. Comarques del Barcelonès i Baix Llobregat.

Adjudicatari: Ascensors ERSCE, S.A.

Contacte: Sr. Jorge Surís | 934 216300 / 609388606 | jsuris@ersce.es

Demanar informació

Tipus de manteniment

€/ascensor-any

Manteniment bàsic

 

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

478,62 €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

569,18 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

633,86 €

Manteniment semi risc

 

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

724,40 €

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

827,90 €

Manteniment semi risc de muntacàrregues

827,90 €

Manteniment tot risc

 

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

931,38 €

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

983,12 €

Manteniment tot risc de muntacàrregues

1.008,99 €

Manteniment escales mecàniques

 

Manteniment tot risc d’escales mecàniques

5.045,00 €

Els preus no inclouen l’IVA.

 

Peces incloses en el semi risc i de referència per substitució manteniment bàsic

Preu

Contacte elèctric del limitador

         63,88 €

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

          65,16 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

          46,29 €

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

        74,00 €

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

          41,30 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

          62,54 €

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

          42,26 €

Contactes de presència de portes de pis

          51,43 €

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

          53,74 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

          78,54 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos

       122,24 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

          85,37 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra

          39,23 €

Transformadors del quadre de maniobra

      109,16 €

Timbre d’emergència

         104,03 €

Bobina del electrofrè del grup tractor

      208,70 €

Ferodos de les sabates del electrofrè del grup tractor

      181,53 €

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

       115,10 €

Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espai-forat

        73,88 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

          43,16 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

          97,64 €

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

          90,61 €

Els preus no inclouen l’IVA.