IniciCentral compresProductes › Lot 1. Barcelonès i Baix Llobregat

Lot 1. Barcelonès i Baix Llobregat

Manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius. Per lots territorials i presentant tres nivells de manteniment: bàsic, semi risc i tot risc .   

LOT 1. Comarques del Barcelonès i Baix Llobregat.

Adjudicatari: Ascensors ERSCE, S.A.

Contacte: Sr. Javier Rodríguez Tápanes | 934 216300 / 692 229 909 | jrodriguez@ersce.es

Demanar informació

Tipus de manteniment

€/ascensor-any

Manteniment bàsic

 

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

466,95 €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

55,30 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

618,40 €

Manteniment semi risc

 

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

706,74 €

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

807,71 €

Manteniment semi risc de muntacàrregues

807,71 €

Manteniment tot risc

 

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

908,67 €

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

959,15 €

Manteniment tot risc de muntacàrregues

984,39 €

Manteniment escales mecàniques

 

Manteniment tot risc d’escales mecàniques

4.921,96 €

Els preus no inclouen l’IVA.

 

Peces incloses en el semi risc i de referència per substitució manteniment bàsic

Preu

Contacte elèctric del limitador

         62,33 €

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

          63,58 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

          45,17 €

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

        72,20 €

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

          40,30 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

          61,02 €

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

          41,23 €

Contactes de presència de portes de pis

          50,18 €

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

          52,43 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

          76,63 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos

       119,26 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

          83,29 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra

          38,28 €

Transformadors del quadre de maniobra

      106,.50 €

Timbre d’emergència

          101,50 €

Bobina del electrofrè del grup tractor

      203,61 €

Ferodos de les sabates del electrofrè del grup tractor

      177,11 €

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

       112,30 €

Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espai-forat

        72,08 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

          42,54 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

          95,26 €

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

          88,40 €

Els preus no inclouen l’IVA.